Běguni - Poutníci byli příslušníci ruské pravoslavné sekty z 18. století, kteří věřili, že ďábel, stvořitel světa, má největší moc nad lidmi, kteří zůstávají na místě. Proto symbolický název, jehož inspiraci připomínají dnešní mladí Moskvané, kteří žijí celý den v podzemí na pouti z jedné strany města na druhou. Nebo na cestě v kruhu spojujícím jednotlivé paprskovité linie metra.

Olga Tokarczuková

:. Olga Tokarczuková
FOTO: Archiv, Právo

Je v tom kus filozofického pohledu na svět, v úvaze o zemědělských národech, které dávají přednost právě kruhovému času, kdy se každá událost musí vrátit na vlastní začátek. Zato nomádi a kupci si museli vymyslet jiný, lineární čas, počítající se směřováním k novému cíli. Zároveň zjistili, že způsobem přežití v lineárním čase je tanec, jehož kroky jsou přibližováním i vzdalováním. Což s sebou přináší zachování odstupu a možnost „emigrace“, jak autorka píše, za sedmero moří, za dva jazyky, za jedno celé náboženství.

Přitom je ochotna vnímat realitu a sny Péti a Aňušky, kteří den co den sestupují do metra s nadějí na lepší příští. Fascinuje ji také desetiletá pouť námořníka Erika domů, tak dlouho trvalo jeho putování. Nejvíce ji ale zajímá jeho vstup na pevninu. Znovu se ozývá ohlas manželství a potřeba nalezení nové rovnováhy. Nebo je mu souzen jen „rozhoupaný život“, který si vypůjčil od moře a jeho neprobádaných přílivů a odlivů? Desítky osudů v dávné historii i dnes, které nás nutí podívat se sami na sebe.

 

Olga Tokarczuková: Běguni
Host, přeložili Petr Vidlák a Pavel Peč,
317 str., 299 Kč