Například na něm najdou, jaké jsou možnosti czechpointu a popis jak využívat jeho služeb, kontakty na všechny možné úřady, kdy, kde a jak podávat žádosti, ale také třeba, kdy bude ve vašem bydlišti přistaven kontejner pro netříděný odpad nebo kde je otevřen sběrný dvůr.

Systém bude využíván i v případě krizových událostí, jako jsou průmyslové havárie nebo živelní pohromy. Jde o informace, které si asi polovina naší populace umí najít na internetu.

A právě ta druhá polovina obyvatel, jež přístup k internetu nemá nebo se neorientuje na webových stránkách různých úřadů státní správy, může hledané informace najít na televizní obrazovce. Za obsah informací budou odpovídat jednotlivé úřady státní správy.

Memorandum o spolupráci České televize a ministerstva vnitra na rozvoji právě takových služeb státní správy občanům prostřednictvím digitálního zemského TV vysílání a související technické infrastruktury uzavřeli v úterý generální ředitel ČT Jiří Janeček a ministr vnitra Ivan Langer.

T Služby nikterak neovlivní digitální zemské vysílání čtyř programů ČT a doplňkových digitálních služeb v rámci multiplexu veřejné služby. Budou zcela svébytným rozšířením digitální sítě číslo 1.