„Naše práce a žití se nám prolínají, ve výtvarné hmotě se opakuje naše existence,“ tvrdí o společných východiscích Petr Štěpán. 

Všech šest výtvarníků vychází z postmoderny, která jim od počátku nabídla nejvíce volnosti. Co je spojuje, je respekt k tradičním hodnotám moderního umění. Žádný konceptualismus, naopak obrazy a sochy, které lze pověsit na stěnu nebo dát do prostoru. Jejich krédem je oslava výtvarné kreativity. Nic šokujícího či pobuřujícího, prostě emoce a krása vyjádřené tvary a barvami.

Jejich inspirací je především příroda a lidská figura

Kurátorka výstavy Eva Neumannová říká: „V názvu je jistý jinotaj. Ono S prý možná znamená Spiritus, ale někdy si říkají Corpora samotářů nebo Corpora snivců. Ve slovníků stojí, že slovo corpora znamená tělíska, těla. Snad chtěli vyjádřit hledání napětí mezi tělem a duchem, poodkrýt uměleckými prostředky tajemství přírodních dějů.“

Jejich inspirací je především příroda v detailech mnohostranných podob a lidská figura, výtvarným stylem se pak od sebe navzájem liší v široké škále výrazů od krajní exprese až po lyrickou snivost. K výstavě, která měla svoji část i v Litoměřicích a v Hodoníně, vyšel dvoudílný katalog. Výstava je v Rakovníku k vidění denně kromě pondělí.