„Komplexnost sbírky českého lékaře, překladatele a publicisty nemá ve světě obdoby. Přistupoval ke společnosti jako vědec. Jinak řečeno: pokryl celou škálu předmětů z každodenního života domorodců,“ upozornila Právo Dagmar Pospíšilová, vedoucí asijského oddělení Náprstkova muzea a jedna z autorek nové stále expozice Ostrov předků a mýtů.

Výstavní sál se dělí do tematických okruhů – mimo jiné architektura, strategie obživy, všední den na Niasu, kult předků, válečnictví, zpracování materiálů a výroba předmětů, kam patří práce se dřevem, hlínou, barevnými kovy, ale i tkaní, použití textilií.

:. Náhrdelník kalabubu z mosazné tyčinky a malých disků leštěné kokosové skořápky reprezentující kosmického hada. Odznak prestiže a postavení na společenském žebříčku, původně udělovaný za získání lidské lebky. Náležel aristokratické vrstvě.   Foto: Archiv Náprstkova muzea