Jde o reprízu úspěšné výstavy, která se loni konala na německém renesančním zámku Brake v Lemgu u Hannoveru.

Rottenhammer měl přátelské vztahy s císařem Rudolfem II. a pro jeho pražské sbírky vyhledával jako umělecký agent obrazy slavných mistrů. Právě on patrně zprostředkoval nákup Růžencové slavnosti Albrechta Dürera a organizoval její převoz z Benátek do Prahy.

Malíř dostával četné zakázky i od bankéřské rodiny Fuggerů, mantovského vévody Ferdinanda Gonzagy a bavorského vévody Wilhelma V.

Inspirace v pozdní renesanci

Ve své době Rottenhammer proslul především jako autor drobných kabinetních obrazů malovaných na mědi s křesťanskými a mytologickými náměty, které se v mnohém inspirovaly odkazem pozdní italské renesance. Jeho tvorba měla ohlas v mnoha zemích od Itálie až po Nizozemí a znal ji třeba i Petr Paul Rubens. Jako čtyřicátník Rottenhammer propadl alkoholu a poslední léta života strávil v chudobinci.

Těžištěm pražské komorní výstavy je série děl zapůjčených ze zahraničních sbírek, které byly takto poprvé shromážděny, aby rehabilitovaly renomé kdysi žádaného malíře. Samostatný oddíl je věnován Rottenhammerovým kresbám a grafikám z majetku pražské Národní galerie.


Hans Rottenhammer

Šternberský palác v Praze do 22. února, denně kromě po 10–18 hodin