V průběhu dvou let obsáhne desítky koncertů, výstav či operních představení. Zahájením budou koncerty České filharmonie 10. a 11. 12., kdy dirigována Charlesem Mackerrasem uvede v pražském Rudolfinu nově objevené Tři fragmenty z opery Juliette.

„Podařilo se nám spojit se i s mnoha zahraničními orchestry a operními domy a ty zařadily skladatelova díla do svých plánů,“ říká Aleš Březina z Institutu B. Martinů. Opery uvedou ve Švýcarsku, v Londýně, New Yorku či Vídni.

Magdalena Kožená v Londýně

Březina si cení hlavně Bělohlávkova nastudování Julietty, která bude koncertně uvedena s Magdalenou Koženou s BBC Orchestra v Londýně. Z domácích akcí zmiňme festival Pražské jaro, který v obou ročnících 2009 a 2010 chystá především vokální díla skladatele a jeho sólové koncerty.

Opera pražského Národního divadla připravuje Hry o Mariích, brněnské ND zase Slzy nože a Juliettu, ve skladatelově rodné Poličce vznikne Centrum B. Martinů, České muzeum hudby otevře výstavu Fenomén Martinů.

Jako malý úvod k zahájení akce odevzdal patron projektu houslista Josef Suk z rodinného archívu Aleši Březinovi a Institutu Bohuslava Martinů pět dopisů, které psal skladatel z Paříže muzikantovi, příteli a svému pražskému učiteli Josefu Sukovi.