Vzhledem k obrovskému zájmu Čechů, Moravanů a Slováků, kteří Albertinu obléhají prakticky každou sobotu a neděli, je lepší využít všední den, kdy jsou na výstavě výrazně menší fronty.

Van Gogh však není jedinou kulturní atrakcí předvánoční Vídně. Kunstforum Banky Austrie, asi 500 metrů od Albertiny na náměstí Freyung, nabízí do 1. března přehlednou expozici celoživotního díla Georgese Braquea (1882–1963), který se společně s Pablem Picassem stal zakladatelem kubismu. Vystaveno je devadesát děl, především obrazů, které do Vídně dorazily ze Švýcarska, Francie, USA, Belgie, Německa a dalších zemí.

Díla z celého světa

Mezi zapůjčovateli jsou tak slavné instituce jako Muzeum moderního umění a Guggenheimovo muzeum v New Yorku, Centre Pompidou v Paříži, Kunstmuseum z Basileje, Královské muzeum umění v Bruselu a také pražská Národní galerie, která do Vídně vyslala dvě nádherná zátiší z let 1920–1921 s charakteristickým motivem kubisticky pojaté kytary.

Výstava představuje celý vývoj Braqueova umění. Je tu početný soubor jeho fauvistických obrazů, pak následuje vybraná kolekce raných kubistických kompozic.

Právě díky tehdejším krajinám Braquea napsal kritik Louis Vauxcelles, že jeho malby vypadají, jako by byly složené z geometrických kostiček (cubes) a dal tím název novému směru – kubismu, který výrazně ovlivnil podobu umění 20. století. Zastoupeny jsou i historicky nejranější koláže a také imponující vrchol a závěr malířovy velkolepé tvorby.

Umělecká výstava 1908 v Dolním Belvederu

V Dolním Belvederu najdou diváci až do 18. ledna úžasnou expozici věnovanou rozkvětu slavné vídeňské secese a ranému modernismu. Organizátory napadlo udělat působivou rekonstrukci velké umělecké výstavy z roku 1908, která byla oficiálně uspořádána u příležitosti 60 výročí nastoupení Františka Josefa I. na trůn.

Expozice se stala triumfem pro malíře Gustava Klimta a pro proslulé umělecké dílny Wiener Werkstätte. Pavilon pro výstavu tehdy navrhoval moravský rodák Josef Hoffmann a mezi 176 vystavujícími umělci měli mnozí české a moravské kořeny.

Cesta strojem času

Zájemci tu uvidí secesní obrazy, plastiky, sklo, keramiku, plakáty, módu, dokonce secesní hračky pro děti, ale největší atrakcí výstavy je sál, který je přesnou rekonstrukcí interiéru pavilonu s mnoha obrazy Gustava Klimta.

Mezi Klimtovými originály tu nechybí nádherný portrét paní Riedlerové, úchvatný Polibek, symbolická kompozice Tři lidské věky, Danaé – nejerotičtější Klimtova malba a také soubor krajin. Obrazy, které nebyly zapůjčeny, tu jsou v přesných reprodukcích, takže divák má skutečně dojem, jako by se vrátil strojem času do roku 1908 a stal se tím, kdo tu adoruje velikána evropské secese.

K výstavě Gustav Klimt und die Kunstschau 1908 vyšel obrovský vědecký katalog z produkce nakladatelství Prestel (550 stran), který by neměl chybět v našich odborných knihovnách, vzhledem k vazbám českého a moravského umění k Vídni kolem roku 1900.