Spolupráce pokračovala přes loňské album Kluci kde ste? a jejím vrcholem je nyní vycházející společné dílko Smetana. Tata Bojs pro ně dodali písničky, jejich bývalý kytarista Marek Doubrava napsal aranže pro dívčí symfonické trio a kapela se za tím účelem vzdala části své elektrické výbavy, aby byl výsledek co možná nejakustičtější.

Klíčové jsou Doubravovy aranže. S písněmi pracoval jako s tvárnou hmotou. Nevzal jim nosné melodie, avšak klidně v nich posouval atmosféru (například Vesmírná), doplňoval nové pasáže (Jaro, Torreadorská otázka) a citlivě přidával aranže klasického tria tak, aby se ve výsledku nezjevovala ani kapka patosu. Proto zůstaly skladby na desce jaksi skromné, aniž by byly účastí nástrojů z oblasti klasické hudby přetížené. Spojily se v nich odlišné hudební pocity a oba se podřídily prvotnímu písničkovému tvaru.

Do té atmosféry zapadá i poněkud infantilní vtipkování v podobě zpěvu Korejek v češtině v písni Pěšáci. Méně už ztráta původní energie ve skladbě Jaro, zatímco v Kudu Aditsuh by se mohlo méně hrát a ponechat skladbu kratší.

Dál jsou ale jen pozitiva. Tata Bojs je kapela, která stojí mimo zřetelné hudební linie. Proto přitahuje posluchače ze všech stran, a proto je schopná pracovat v podstatě s kýmkoli. Přínosně například s Ahn Triem.

Tata Bojs & Ahn Trio: Smetana Warner Music, 61:22