V listopadu 1885 vyvrhlo rozbouřené moře na skalnaté pobřeží ostrova Lyngoy nedaleko Bergenu při jihozápadním pobřeží Norska samici plejtváka myšoka. Jedna z velrybářských firem nabídla kompletní rozloženou kostru různým evropským muzeím.

Roku 1886 se o nabídce dozvěděl tehdejší přednosta zoologických a paleontologických sbírek Národního muzea Antonín Frič a pojal myšlenku opatřit ji jako okázalý exponát do nové muzejní budovy, k jejíž stavbě na Václavském náměstí se tehdy upínala pozornost celého národa.

Problémem se však stala poměrně vysoká cena 2500 zlatých. Pomocnou ruku nabídl Fričův bratr Václav, majitel obchodu přírodninami, který v rámci vlastenecké stolní společnosti uspořádal sbírku mezi významnými pražskými měšťany.
Potřebný obnos se podařilo sehnat, a tak už v polovině roku 1887 byla rozložená kostra převezena do Prahy.

Montáž trvala přes rok, poprvé byla vystavena v tehdejším Náprstkově průmyslovém muzeu na Betlémském náměstí, kde sklízela značný obdiv a až do roku 1889 se stala jednou z předních atrakcí Prahy. Do současné budovy NM byla instalována v letech 1892–1893.