Přede dvěma lety, kdy Jindřich Štreit slavil šedesáté narozeniny, byli obesláni výtiskem jeho kalendáře a vyzváni, aby třináct fotografií, které obsahuje, zpracovali a přetvořili svými výtvarnými zásahy.

Fotografie zpracovali a přetvořili svými výtvarnými zásahy

Je zajímavé sledovat, jak někteří autoři k úkolu přistupovali s pokorou ve snaze vyzdvihnout konkrétní detail, podtrhnout atmosféru, doslovit či hravě posunout tušený obsah fotografie (Erika Bornová, Pavel Hayek, Joska Skalník…), zatímco jiní nedokázali potlačit své ego a fotografie pojali jako běžný podklad ke své práci.

Zcela samostatnou kapitolu tvoří výřezy. Jejich autoři pracovali pouze s vrstvením průhledů po sobě jdoucích snímků a s někdy úsměvnými, jindy znepokojivými vztahy, které se z nich rodí.

Jedinečným způsobem vypovídá o současné výtvarné scéně

Přestože se k této technice uchýlila celá řada umělců (Federico Díaz, Michal Gabriel, Čestmír Suška a další), pokaždé vznikla unikátní interpretace. Obdobně hojně zastoupeny jsou také přemalby (například Petr Kvíčala, Milan Knížák…), které akcentovaly jen určitý konkrétní detail, jenž by mohl snad být v celku obrazu považován za poměrně nepodstatný, a posunuly tak význam dané fotografie směrem od epického k lyrickému, zbásnily ji.

Ne vždy se ale jedná o Hommage a la Štreit. Ve Smečkách je možné vidět i zásahy, které jsou zcela za limitem trapnosti a jakéhokoli vkusu (Jan Vytiska, Pavla Motyčková, Antonín Tesař…), přesto ale dotvářejí mozaiku, která zcela jedinečným způsobem vypovídá o naší současné výtvarné scéně. Listovat kalendáři je v galerii Smečky v Praze dovoleno až do 13. září letošního roku.