Pořad uváděl Vlastimil Fišar a kromě oslavence zde vystoupili mj. Milan Albich, František Dvořák, Karel Chaba nebo Jiří Anderle. Ten svůj vstup ukončil slovy: Mohl bych teď dlouho přát to, co se v těchto okamžicích obvykle přává, ale já, jako správnej kluk pitomá, to zkrátím: pane spisovateli Bohumile Hrabale, já vám přeju vytčený cíl. Protože vytčený cíl snižuje únavu a nejlépe ukazuje další cestu.

A Hrabal hned tu nahrávku vrací: Já to jen doplním. Vytčený cíl snižuje únavu, ale zvyšuje konzumaci alkoholu.

Teď stojím před rozhodnutím, zda psát o alkoholu, družce nejvěrnější mnoha tvůrců, nebo o bibliofilech. To první by bylo jistě čtenářsky přitažlivější, ale protože se tady nehoníme za body a rekordy, tak volím druhou variantu.

Už proto, že Spolek českých bibliofilů (SČB) slaví sté výročí. Byl založen 30. března 1908 v pražském Technologickém muzeu.

scb.wdr.cz

V současné době má SČB kolem 370 členů. Jestli je to moc nebo málo, těžko posoudit. Chce se mi říci, že je to hodně málo, ale stačí si prolistovat pár společenských časopisů a „proletět“ večer programy několika televizních stanic, abych mohl konstatovat, že je to vysoké číslo.

Z položek žlutomodrých stránek vybírám především Publikace, kde se můžete potěšit ve čtyřech chronologicky seřazených seznamech s produkcí SČB a dále s edicí Pupilla vycházející od roku 1988, jejímž 30. svazkem, připraveným ke stému výročí spolku, je text F. X. Šaldy Kniha jako umělecké dílo.

Stojí za zmínku, že prvním subskripčním tiskem byly Bezručovy Slezské písně, které graficky upravil Vojtěch Preissig. V položce Zprávy je krátká anotace spolkového časopisu a jako ukázka dva texty (ze Zpráv 1/2006 např. studie Karla Kolaříka Knihomil a Knihomol. Nad bibliofilskými časopisy Ludvíka Bradáče).

Což takhle digitalizovat jednotlivá čísla Zpráv?

Tady bych se přimlouval za to, aby byla jednotlivá čísla Zpráv postupně digitalizována a dána volně k dispozici; pro bohemisty i všechny ostatní, jež zajímá literární historie, by to bylo možná překvapení, co tu v dobách před rokem 1989 vycházelo.

A nakonec trochu nefalšovaného romantismu ze Stanov (z paragrafu 3, bod 1): Cílem SČB je budit, pěstovat a rozšiřovat lásku k vzácným a krásným knihám a tiskům, k umělecké grafice a ostatním užitým uměním a napomáhat k jejich rozšiřování a ochraně.

Kontakt: sofar@atlas.cz.