Josef Jařab je vysokoškolský učitel a literární vědec, byl rektorem Univerzity Palackého v Olomouci a Středoevropské univerzity v Budapešti, rovněž senátorem a členem Parlamentního shromáždění Rady Evropy.  

Jiří Presl již v Radě ČT pracoval jedno celé funkční období. Je lékař a známý z činnosti Drop-inu.  

Radek Mezulánik byl členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.
 

Dana Makrlíková, současní mluvčí Českého telekomunikačního úřadu, se divákům zapsala do paměti jako moderátorka ČT v době tzv. televizní stávky, kdy moderovala zpravodajství Jany Bobošíkové. Kvůli tomu musela později z ČT odejít. Pak přešla do Primy, moderovala hlavní večerní zprávy a příležitostně i Receptář prima nápadů.
  

Milan Uhde byl po výrazném entrée v 60. letech normalizačním režimem odstaven a publikoval pouze pod cizími jmény. Po revoluci se stal nejprve knižním nakladatelem, založil brněnské nakladatelství Atlantis.

Od roku 1990 byl za ODS ministrem kultury, poslancem a v polovině 90. let předsedou Poslanecké sněmovny. Vedl poslanecký klub ODS. Jeho politická kariéra skončila po roce 2002 funkcí místopředsedy Rady Českého rozhlasu. Současně se od roku 1998 vrací k původnímu povolání spisovatele.

Sněmovna zvolila v tajné volbě do Rady Českého rozhlasu Pavla Hazuku, Tomáše Ratiborského a Bohuše Zoubka.