Podle rady reklamní spot porušuje ustanovení zákona o reklamě, podle něhož reklama na potraviny nesmí uvádět v omyl zejména tím, že potravinám přisuzuje vlastnosti prevence, ošetřování, léčby nebo vyléčení lidských onemocnění nebo takové vlastnosti naznačuje.

Porušování povinností vyplývajících ze zákona pro vysílání reklam na doplňky stravy a léčiva je podle Výroční zprávy RRTV velmi problematické a loni kvůli tomuto prohřešku uložila největší díl pokut; bylo jich 52. Reklamní spoty podle rady uváděly v omyl právě a zejména tím, že přisuzovaly potravinám schopnost předcházet, ošetřovat nebo léčit lidské choroby nebo takové schopnosti naznačovaly.

Vysílací rada loni uložila rovnou stovku pokut a vydala 237 upozornění na porušení zákona. Počet pokut se tak oproti roku 2006 snížil o 13, upozornění na porušení zákona naopak pět desítek přibylo. Přibližně dvě třetiny pokut (68) byly uloženy za porušení některého z ustanovení zákona o reklamě.

V případě pokut se ale televizní stanice téměř vždy obrací k soudu a mnohé spory posléze dospějí až k Nejvyššímu správnímu soudu. Ze stovky loni udělených pokut jich 55 nebylo zaplaceno právě kvůli trvajícím soudním sporům. Rada také tento týden uložila pokutu televizi Nova ve výši 200 000 korun za to, že loňského 12. listopadu překročila hodinový limit pro vysílání reklamy mezi 18:00 a 19:00.

Vysílací rada ze zákona monitoruje vysílání českých televizí a rádií a v případě, že podle ní byl porušen zákon, může udělovat až miliónové pokuty. K takto vysokým finančním postihům ale nepřistupuje často.