Richard Rohmer: Pattonova mezera

Kniha generála Rohmera je skutečně z první ruky. Autor v ní vyvrací omyly v nahlížení na bitvu o Normandii v roce 1944, jednu z velkých bitev druhé světové války a objasňuje záhadu, kdo byl zodpovědný za mezeru ve Falaise.

Autor navíc vyvrací sklon letců nahlížet na pozemní bitvy se zdrženlivým postojem. Přesvědčuje svým obětavým výzkumem, osobní angažovaností i respektem. Opravuje nepochopení nebo omyly, aby vyjasnil záhadu, kdo byl zodpovědný za mezeru ve Falaise.

Naše vojsko, překlad Jiří Voňka. váz., 272 str.+ 16 str. obrazové přílohy, 290 Kč

Niall Murtagh: Modrooký zaměstnanec japonské firmy

Autor, který procestoval mnoho zemí, se rozhodl pro změnu: vyzkoušet si život a práci v Japonsku. Naučil se nejprve trochu japonsky a úspěšně se zúčastnil konkurzu na zaměstnání u společnosti Mitsubishi jako programátor. Po absolvování přípravky u Mitsubishi nastoupil a začal se seznamovat se zvláštnostmi života v zemi a zvlášť pak ve firmě.

Líčí své zkušenosti a zážitky spojené s celou řadou činností na pracovišti i v běžném životě, činností, na kterých se musel podílet a přizpůsobovat se jim, hlavně na pracovišti u firmy lpící na tradicích. Čekaly ho rozcvičky, problémy s komunikací s kolegy, "cítícími se v přítomnosti cizince stísněně", obtíže při uplatňování vlastních nápadů i práce v odborové organizace. Čelil byrokratickému jednání nadřízených i vrcholového vedení firmy.

Líčí také situace běžného života - bydlení ve firemní ubytovně i ve vlastním bytě, soužití s lidmi v místě bydliště, potíže s hlučným sousedem.

BBart, překlad: Jiří Špalek, 256 str., váz., 249 Kč

Venda Dezortová: Šlo jim o život

Kniha obsahuje vyprávění o životních osudech známých a významných lidí - jak se dostali na vrchol, co mají rádi, co je ovlivnilo - a také o situaci, kdy se ocitli na křižovatce života a smrti. Nechybělo mnoho a už nemuseli být mezi námi. Zřejmě všichni, o kterých je tu řeč, mají svého anděla strážného. Těm andělům to muselo dát dost zabrat, aby je z toho dostali, jak vyplývá z vyprávění.

O svých křižovatkách vyprávějí Karel Vágner, Miloslav Stingl, Dagmar Kludská, Miroslav Moravec, Arnošt Lustig, Kateřina Stočesová i Osmany Laffita.

Mladá fronta, 249 Kč, vázaná, 152 stran 

Lewinsohn Morus-Richard: Světové dějiny sexuality

Dnes již klasická kniha poskytuje pohled na lidskou sexualitu a na její historii formou seriózní a současně zajímavou.

I když kniha byla napsána v padesátých  letech, ve svém popisu dějin lidské sexuality dodnes neztratila nic ze své atraktivity pro čtenáře. Rok vydání však nutně limitoval její informační hodnotu pro současnost. Vždyť právě druhá polovina minulého století byla pro změny v oblasti lidského sexuálního chování významnější než celé tisíciletí předtím.

Kniha je bohatě doplněna černobílými fotografiemi světových uměleckých děl - obrazů, soch, grafik, v nichž se zobrazil sexuální život člověka.

Ikar, váz., 288 str., 289 Kč 

Richard Gordon: Doktor v domě

První svazek z populární série knih vyprávějících humorné historky ze života mediků, lékařů a jejich pacientů. V omšelé nemocnici uprostřed chudinské čtvrti Londýna se skupinka mediků připravuje na náročné povolání. Průpravu pro praktický život získávají v nedalekém hostinci. Autor zachycuje osudy studentů ode dne úspěšného složení přijímacích zkoušek na lékařskou fakultu až po nástup do opravdové lékařské praxe.

Často sebeironizujícím způsobem odkrývá jejich někdy až komické proplouvání zkouškami a jinými studijními peripetiemi, první setkání jak s alkoholem, tak s opravdovými pacienty, ale také zážitky při operacích i pitvách. Peprným historkám o svém "majestátu" neujdou ani zdravotní sestry a jejich touhy ulovit si mezi perspektivními lékaři dobrou partii.

XYZ, váz., 240 str., 189 Kč