Peter Mayle: Dobrý ročník

Pro každého, kdo podlehl svůdné vůni Provence tak, jak ji ve svých knížkách, například Rok v Provence, Znovu Provence či Navždy Provence! zachytil britský autor Peter Mayle. Film natočený podle stejnojmenné předlohy přišel loni i do našich kin.

Hlavní hrdina Max Skinner má už po krk intrik londýnského finančního světa, a tak využije možnosti přestěhovat se do slunné Francie...

Olympia, překlad Paul Millar, brož., 192 str., 199 Kč

Colin Falconer: Soucit s ďáblem

Román Colina Falconera nabízí proradného mnicha, hraběnku, lhostejného kata, zázraky, tajemství, hrady, kobky, lásku, pomstu, intriky. 

V každé báji se skrývá zrnko pravdy. V žilách dávných merovejských králů prý kolovala svatá krev Kristova. Starobylý šlechtický rod, z něhož povstali velmistři templářského řádu, střeží pradávné tajemství už po staletí.

Veselý a svobodomyslný slunný jih Francie ve jménu jediné pravé víry bez milosti decimuje inkvizice. Horlivá zbožnost jen zakrývá pomstychtivost a touhu po moci. Inkvizice neušetří nikoho. Majetek či urozený původ jsou spíš přitěžující okolnost. Madeleine de Peyrolles, jediná dcera mistra kameníka, má od mládí vidiny. Nedokáže vysvětlit, co znamenají, ani jak přišla ke stigmatům na rukou a nohou. Namísto požehnání se vidiny stávají prokletím celého kraje.

BBart, překlad Petra Andělová, váz., 336 str., 199 Kč

Richard Van Dülmen: Kultura a každodenní život v raném novověku

Závěrečný díl rozsáhlé trilogie je věnován otázkám víry, ale i magie a osvícenského přesvědčení o rozhodující roli rozumového poznání. Autor analyzuje vztah jedince ke společnosti a jeho místo v jejích strukturách, důsledky reformace, porovnává význam lidové zbožnosti a magie na straně jedné a vzdělání a osvícenské racionality na straně druhé.

Dülmenova trilogie je pokusem o ucelenou interpretaci kultury každodenního života v prvních stoletích novověku z hlediska historické antropologie, tedy jednoho z aktuálních a respektovaných směrů současného dějepisectví.

Argo, překlad Pavel Himl, 298 Kč

Peter Crowther: Budoucnosti


Antologie Budoucnosti editora Petera Crowthera je úvodním svazkem nově založené edice Moderní díla SF, ve které vás seznámíme s tím nejlepším, co tento žánr ve své ryzí podobě v současnosti nabízí.

Představí se vám pozoruhodná čtveřice britských autorů. Každý z nich dnes patří k samotné špičce nejen ostrovní podoby žánru science fiction. Stačí jen zmínit jejich jména - Stephen Baxter, Peter F. Hamilton, Paul McAuley a Ian McDonald. Čekají vás čtyři brilantní pohledy do budoucna, čtyři skvělé vize čistokrevné science fiction!

Laser-books, překlad Jiří Engliš, Tomáš Richtr, Radim Rouče, 376 str., 229 Kč

Donald J. Trump a Tony Schwarz: Umění udělat dohodu

V knize, jejímž spoluautorem je známý finančník Donald Trump se mimo jiné dozvíte, jak vypadá jeho pracovní týden. Dále vyjmenovává základní prvky správného obchodu, popisuje své dospívání a pak už se věnuje jednotlivým obchodům, aby na nich ukázal umění udělat dohodu - od koupě domů v Cincinnati přes osamostatnění na Manhattanu a prosazení stavby Konferenčního centra pro New York, stavbu Trumpovy věže, úspěch v kasinovém podnikání, vlastnictví klubu amerického fotbalu až po hádky s městskou byrokracií o nejprestižnější projekt s nejvyšší budovou světa.

Pragma, překlad Milan Váňa, váz., 234 str., 260 Kč