Koncert Sirinu je symbolickým završením prvního ročníku přehlídky ruské kultury a umění Ruská sezóna, jež se konala po celý rok na různých místech Česka.

V pražském Kostele sv. Šimona a Judy zazní ruské vánoční zpěvy a lidová duchovní poezie. Koncert bude mít sedm částí podle Evangelia a bude ukončen rekonstrukcí folklórní slavnosti věnované narození Ježíše Krista.

Součástí programu bude i lidové náboženské drama Smrt Krále Heroda, které má základ v mystériích 16. a 17. století. Produkce je kombinací činoherního i loutkového divadla a lidových náboženských zpěvů, jež obestírají příběh o narození Krista mysteriózní atmosférou.

Sirin byl založený v roce 1989 s cílem obnovit pravoslavné tradice zpěvu. Jeho repertoár zahrnuje starobylé klášterní chorály, duchovní poesii, rané formy ruského polyfonického zpěvu či spirituální písně z Bulharska a Řecka. Soubor sklízí velké úspěchy nejen v rodném Rusku, ale i v zahraničí.