Řada vzácných zápůjček byla do Prahy přivezena z předních polských muzeí i z polských církevních památkových objektů. Žel nebyla zapůjčena vratislavská Krásná madona z Národního muzea ve Varšavě, která je považovaná za jakousi Monu Lisu Slezska. Uměleckými poklady je tu připomenuta zlatá doba vlády Karla IV. a jeho synů, oslnivý vliv rudolfínské Prahy a protireformační tvorba doby baroka, a to až po připojení většiny Slezska k Prusku před polovinou 18. století.

Výstavní projekt, který sponzorovala HVB Bank a ministerstvo kultury, představuje méně známá i proslulá díla Mistra Krumlovské madony, Mistra Týnské kalvárie, Adriaena de Vriese, F. M. Brokoffa a Petra Brandla. Technickou raritou byl transport obrovského plátna Václava Vavřince Reinera z chrámu v polském Lehnickém Poli, což je velkolepé dílo českého baroka v Slezsku, speciálně restaurované pro tuto příležitost.

Výstava bude otevřena do 8. dubna 2007, základní vstupné je 120 korun; dotovaná cena více než kilogramového katalogu je 550 korun. Dosud vytištěná část katalogu byla okamžitě rozprodána na vernisáži.