"Dobrá kniha nám poví pravdu o hrdinovi, špatná o autorovi," sekl do vlastního tábora. "Šťastný je muž, který se ožení se svou milovanou, ale ještě šťastnější je ten, jenž miluje ženu, kterou si vzal," dává tušit, že ví o životě daleko víc: "Muži jsou muži, ale lidstvo je žena." Nebo: "Jak snadné je milovat lidstvo a nenávidět svého souseda!" "Pokrok by měl znamenat, že měníme svět, abychom se přiblížili k ideálu. Místo toho neustále měníme ideály," konstatoval Chesterston a dodal: "Lidé vymýšlejí stále nové ideály, protože nemají odvahu držet se ideálů starých. Dívají se s nadšením do budoucnosti, protože nemají odvahu ohlédnout se zpět."

"Pokusem diskutovat s médii opačného politického tábora si člověk vyslouží buď nadávky, nebo mlčení." Tak vida, jako by viděl do Česka dalekohledem! Jeho pohled ale mířil na celý svět: "Návrat do lůna přírody není možný, neboť nám chybí brána, kterou jsme z ní odešli. Tahle fráze o návratu připomíná onoho mírně podroušeného gentlemana, jenž se odhodlaně zvedl ve svém vlastním salónu a neméně odhodlaně prohlásil, že musí odejít domů."

Moudrost a vtip G. K. Chestertona, vybral a přeložil Alexander Tomský,  Karmelitánské nakladatelství 2006