Zatímco někde jim úředníci vracejí zadržené řidičské průkaz, když do pěti dnů nestihnou řízení zahájit, jinde na krátkou lhůtu nehledí a oprávnění nevracejí. Drží se tak nového doporučení ministerstva dopravy (MD), které tvrdí, že lhůta je pouze pořádková, nikoli procesní, a její nedodržení nemá na řízení o odebrání průkazu vliv.

MD tak zcela převrátilo svůj původní výklad. Příliš to ale nepomohlo, úřady jsou stále rozděleny. V Praze si správností výkladu nejsou jisti, přesto se jím zatím řídí. "Zcela jasno by měl do věci vnést výklad soudu," uvedl ředitel odboru dopravněsprávních agend pražského magistrátu Josef Mihalík, jenž očekává, že motoristé budou v souvislosti se zadrženými řidičskými průkazy podávat žaloby proti rozhodnutím úřadů.

Mihalík ale přiznal, že podle předchozí praxe se úředníkům dařilo řešit včas jen necelou třetinu případů, v ostatních magistrát vracel řidičům průkazy. Neznamenalo to ale, že by se provinilci trestu definitivně vyhnuli, jen o oprávnění přišli později. Naopak v Ostravě s novým výkladem souhlasí. "Pokud se lidé domnívají, že se vyhnou odebrání průkazu tím, že nepřevezmou poštu, pletou se. Řízení i tak začne a jen trest o něco oddálí," poznamenal šéf tamního odboru dopravy a správních činností Karel Hlisnikovský.

Radnice, které si nejsou jisty, čím se mají řídit, vyřešily problém zřízením nepřetržité služby úředníků. Ti jsou připraveni kdykoli vyjet a na místě zahájit s provinilým šoférem správní řízení. "Vyloučí se tak možnost, že se řidič bude úmyslně vyhýbat převzetí pošty," řekla Nataša Hradní z tiskového úseku pardubického magistrátu. Stálou službu úředníků mají například i v Příbrami nebo Karlových Varech, chystají ji v Kladně. "Řidič sice může doklad odmítnout, ale podle správního řádu už je doručení provedeno," uvedl mluvčí karlovarského magistrátu Jakub Kaválek.