Svěrák podal žalobu na ochranu osobnosti proto, že společnost Bauhaus podle něj neoprávněně změnila a užila část verše textu písně "Dělání", která byla zařazena do pohádky Princové jsou na draka, na billboardu. Ta byla určena k podpoře prodeje míchačky stavebních hmot.

Nedal totiž k tomu souhlas, čímž měl být porušen autorský zákon. Společnost Bauhaus se u vrchního soudu domáhala zrušení prosincového rozsudku a vrácení věci krajskému soudu. Ve svém odvolání namítala, že slogan použitý na reklamě "upeč...třeba zeď" nesplňuje znaky autorského díla, týkajícího se části textu písně.

"Použitý slogan reklamy nelze hodnotit jako část uvedené písně, když smysl i dopad užitého spojení je zcela bez souvislostí a naprosto odlišný od znění písně a významu jejího textu. Reklama kromě tří zcela náhodně shodných slov nemá nic společného s uvedenou písní. Z toho důvodu tedy nemohlo dojít k porušení autorských práv," uvádí se mj. v odvolání.

Olomoucký vrchní soud však stejně jako předtím krajský soud tyto argumenty neakceptoval. "Autorská práva byla jednoznačně porušena. Odškodnění je tedy na místě a jeho výše je odpovídající," uvedl mluvčí Vrchního soud v Olomouci Petr Angyalossy.