Červenka v Kubiceho zprávě figuruje v kauze biolíh, kauze Antropoid o propojení Čechů s ruskojazyčnými mafiemi a také kauze letošní vraždy podnikatele Františka Mrázka.

"Mohu potvrdit informace Práva, že jsem při seznámení se spisem odhalil dokument finanční policie (FIPO), který podepsali lidé finanční policii neznámí. Podnikl jsem v této věci patřičné kroky," řekl Právu Klouček. Uvedl, že podezřelý dokument má k dispozici i pražské městské státní zastupitelství.

Pachatel bude z ÚOOZ

"Jde o dokument ČTS: FIPO-356/VP-2005 s datem 13.12.2005, který je zprávou o stavu řízení proti mému klientovi s žádostí o prodloužení lhůty trestního řízení před zahájením trestního stíhání. Je podepsán jmény, která neexistují," vysvětlil advokát.

Klouček dokument zaslal FIPO, kde prověřovali, zda byl vůbec na tomto útvaru vypracován a kým. "Dostali jsme v této věci podnět. Záležitost jsme řešili. O výsledku jsme informovali nadřízený orgán," řekla ve středu Právu mluvčí FIPO Naďa Očenášková.

Nadřízeným orgánem FIPO je úřad republikové kriminálky na policejním prezídiu vedený ředitelem Janem Švejdarem. "Sporný dokument nepochází z finanční policie. Věc jsme vyhodnotili jako podezření z trestného činu a postoupili Inspekci ministra vnitra (IMV). Vzhledem k tomu, že se jedná o součást spisu vedeného na ÚOOZ, tak je pravděpodobné, že pachatel bude z ÚOOZ," odpověděl ve středu Právu Švejdar.

"Plukovník Švejdar mě uvědomil o případu. Budeme se jím zabývat," potvrdil Švejdarovo sdělení ředitel IMV Miroslav Borník.

Šetření se zřejmě protáhne

Odhalení podvrhu advokátem Kloučkem s největší pravděpodobností naruší záměr analytické skupiny žalobců na pražském vrchním státním zastupitelství (VSZ) a týmu policejních expertů na policejním prezídiu ukončit v září prověřování Kubiceho zprávy. Experti totiž podle informací Práva na Kloučkem odhalený podvrh nepřišli a nepředali ho proto sami IMV či vyšetřujícím žalobcům k prověření. Po podvrzích však prý pasou.

"Skupina prověřuje i to, zda jsou informace obsažené ve zprávě ÚOOZ pravdivé a zda jsou dokumenty pravé či nikoliv. Komplexní a relevantní informace však poskytneme až ve společné zprávě expertů VSZ a policejního prezídia," řekl včera Právu mluvčí policejního prezídia Pavel Hanták. Podobně se vyjádřila i mluvčí VSZ Irena Válová. "O činnosti a jejím obsahu analytického týmu VSZ nebudou podávány až do ukončení činnosti žádné informace," odpověděla Právu mluvčí.

Podezření z podvrhů je víc

Expertní týmy pro analýzy a prověření Kubiceho zprávy, která zásadně ovlivnila rozhodování nejméně 26 procent občanů v posledním předvolebním týdnu vznikly z podnětů nejvyšší státní zástupkyně Renáty Vesecké a policejního prezidenta Ladislava Husáka se zaměřením na kauzy biolíh, Antropoid, Pokr (vražda podnikatele Františka Mrázka) a Loreta (pokus o údajné vytunelování státního podniku České produktovody a ropovody, ČEPRO).

Podle advokáta Kloučka by týmy měly zaujmout stanovisko také k poškození osob uvedených ve zprávě, která unikla do médií. "Mohu říci, že zařazení pana Červenky do uvedených kauz je podle mě vykonstruováno. A hrubě to mého klienta poškozuje," zdůraznil Klouček. IMV už prověřuje na 13 podnětů směřujících proti Kubicemu a neznámým pachatelům, kteří zorganizovali únik Kubiceho tajné zprávy do médií.

Problémy s podvrhy má ÚOOZ víc. Inspekce již vyšetřuje úřední záznam pořízený důstojníkem ÚOOZ Filipem Krausem za přítomnosti tlumočníka Antonína Nguyena. Uvedený záznam totiž označil Právu za padělek svědek, s nímž měl být před dvěma lety v únoru pořízen a jím podepsán.

"IMV šetří také protokol o výslechu obviněného z loňského dubna zapsaný vyslýchajícím důstojníkem FIPO Michaelou Lubinovou, při kterém měl Kraus vystupovat dokonce před sedmi přítomnými advokáty ve věznici v Litoměřicích pod falešným jménem a hodností jako nadporučík Petr Skála," upozornil Právo dobře informovaný zdroj.