"Jeden z nich se k vlastnictví omamné látky přihlásil. Případ si dále převzala cizinecká a pohraniční policie, která je k řešení těchto případů určená," řekla mluvčí celníků Jitka Blahutová.

Celníci ve spolupráci s cizineckou a pohraniční policií v souvislosti s konáním technoparty CzechTek zaměřili svou kontrolní činnost na přepravu omamných a psychotropních látek.

"Provádíme na některých trasách k místu konání akce namátkové kontroly. Celníci využívají ke kontrolám aut psy cvičené na vyhledávání drog. V této souvislosti je třeba připomenout, že přeprava jakéhokoliv množství omamných látek přes hranice je zakázána. Případ je podle množství přepravované drogy policií kvalifikován jako přestupek nebo trestný čin," dodal Blahutová.