Do dnešní doby nebyly děti v tomto věku za své činy trestány. To má změnit novela trestního zákoníku, jehož předlohu ve středu odsouhlasila poslanecká sněmovna. Pokud návrh odsouhlasí také senát a prezident, sníží se od ledna 2007 trestní odpovědnost dětí ze současných patnácti let na čtrnáct.

Celkem 2696 trestných činů spáchaly od ledna do října letošího roku děti do patnácti let. Z toho 1020 se týká dětí, které letos dosáhly čtrnácti let. Mladší děti mají na svědomí zbylých 1676 skutků.

Nezletilí měli v prvních deseti měsících na svědomí jednu vraždu a 580 násilných trestných činů, 183 násilných trestných činů způsobili čtrnáctiletí. Dalších 75 skutků nezletilých se týkalo mravnostních deliktů. I zde více jak 61 procent tvoří děti mezi čtrnáctým a patnáctým rokem života.

Častou trestnou činností nezletilých jsou také majetkové prohřešky. Děti se dopustily například více jak 700 vloupání, z toho 255 připadá na čtrnáctileté.