Žalobkyně Moravcovi klade za vinu, že v roce 1992 jako ředitel a člen představenstva KPB uzavřel se svojí společností Amex, tedy sám se sebou, smlouvu o krátkodobém úvěru ve výši přes 191 milionů korun a získanými penězi uhradil řadu starších úvěrů několika svých dalších společností. Peníze banka nikdy zpátky nedostala.

Podnikatel měl také poškodit svého věřitele, Československou obchodní banku. Od té si v roce 1991 půjčil 110 miliónu korun na nákup stáčírny minerálních vod Ida. Podnik pak ale vložil jako nepeněžitý vklad ohodnocený na více než jednu miliardu korun do společnosti Amex a takto nabyté akcie převedl v červnu 1994 na základě dohody o vypořádání bezpodílového vlastnictví manželů na svoji manželku Martu.

Tím měl před svým věřitelem, kterému z úvěru splatil jen necelých 34 miliónů korun, odstranit část svého majetku a ČSOB tak měl způsobit škodu ve výši 141 miliónů korun. Moravec měl také v únoru 1993 na základě nepravdivých tvrzení vylákat od člena představenstva společnosti Škoda Ladislava Tětála podpis na příkaz k úhradě tří set milionů korun z účtu Škody u KPB na účet své společnosti Amex a peníze měl částečně použít na navýšení základního jmění své banky.

Tři týdny poté pak Moravec, aby tento skutek zakryl, měl bez právem uznaného důvodu rozhodnout o převodu tří set milionů korun patřících KPB na účet Škodovky, kde byl tehdy také členem představenstva. Tím měl své bance způsobit třistamilionovou škodu.

Kdo ze svědků lhal?

K okolnostem kolem převodů tří set miliónů byl včera vyslýchán i bývalý ředitel a tehdejší čtvrtinový vlastník Škodovky Lubomír Soudek. Ten se prý o tom, že peníze šly na účet společnosti Amex, dověděl až od nuceného správce KPB, který požadoval, aby Škodovka uvedených 300 milionů korun vrátila.

To, že tehdejší všemocný šéf Škodovky o transakci nevěděl, ale včera před soudem vyvracel jak samotný Tětál, tak tehdejší finanční ředitel Škody Pavel Fiala.

"Kdyby to nevěděl, byl bych na škodováckém dvoře bez rozsudku popraven," řekl soudu s nadsázkou Tětál a ještě dodal, že mu Soudek jeho počínání nikdy nevytkl. Soud včera přistoupil dokonce ke konfrontaci obou svědků tváří v tvář, oba muži vypovídající "pod přísahou", ale stále trvali každý na svojí verzi.

Moravec nechce být při jednání

Hlavní aktér procesu ale včera u soudu nebyl. Na poslední chvíli totiž zaslal předsedovi senátu Dušanu Paškovi fax, ve kterém požádal, aby byl celý proces veden v jeho nepřítomnosti, a soud jeho žádosti vyhověl. Jeho obhájce Oldřich Choděra tvrdí, že Moravec se ničeho trestného nedopustil. Jak řekl včera Právu, je třeba brát v úvahu dobu, kdy se vše odehrávalo a to, že veškeré kroky tehdy Moravcovi doporučili jeho právníci a ekonomové, o jejichž odborných znalostech neměl proč pochybovat.

Podivné putování 300 milionů z účtu na účet bylo podle Choděry tehdy obvyklým způsobem, tzv. kolečkem, kterým banky navyšovaly své jmění. Rovněž splácení starých úvěrů z peněz získaným novým úvěrem bylo podle Choděry tehdy běžnou praxí. Co se týče posledního obvinění, tím, že se Moravec si majetek rozdělil s manželkou, podle Choděry žádná újma ČSOB nevznikla.

Až poté, co byl v prosinci 1994 Moravec obviněn, se Ida dostala do problémů a zbytek úvěru již nebyla schopna splatit. Kreditní a průmyslovou banku založil Moravec v roce 1992, již o rok později ale na ni ČNB uvalila nucenou správu. V roce 1995 byla KPB odebrána licence a banka šla do konkurzu. Hlavní líčení s Moravcem bude pokračovat v prosinci.