Kulínský je stíhán za pohlavní zneužívání celkem 49 bývalých členek sboru. Znalci z oboru psychologie a psychiatrie nedávno dospěli k závěru, že dvě z dívek utrpěly pohlavním zneužíváním těžkou psychickou újmu, a Kulínskému se tak zpřísnil paragraf. [celá zpráva]

Protože se tyto dva případy údajně odehrály kdesi v Krkonoších, poslalo zastupitelství spis do Hradce Králové. Kulínskému hrozí až 12 let vězení.

Údajná trestná činnost Kulínského spadá podle policie do let 1984 až 2004. V případě některých poškozených ho policie stíhá za pohlavní zneužívání, u některých šlo údajně o ohrožování mravní výchovy mládeže.

Sbormistr byl zadržen už v listopadu 2004 a jeho vazba se stále prodlužovala. [celá zpráva] Teprve 1. července 2005 byl propuštěn z vazební věznice, kde strávil 219 dnů. [celá zpráva]

Soud mu uložil probační dohled, musí se pravidelně hlásit svému kurátorovi. Sám Kulínský se považuje za nevinného.