Státní zastupitelství posadilo na lavici obžalovaných Pavla Kamase, Lukáše Nováka a Stanislava Beera, obžaloba směřovala i proti nakladatelství Guidemedia, které knihu v roce 2012 vydalo.

Podle žalobců se autoři v průvodních textech dostatečně nedistancovali od myšlenek národního socialismu. Brněnský městský i krajský soud ale obžalobě nevyhověly, po dovolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana se pak NS rozhodl vrátit případ zpět na začátek, avšak po zásahu Ústavního soudu už nakonec případ uzavřel.

O Hitlerových projevech bude muset znovu rozhodovat Nejvyšší soud

„Nejvyšší soud k obsahu samotných projevů konstatoval, že je logické, pokud odrážejí myšlenky nacionálního socialismu, ovšem v jeho historické a dnes již zaniklé podobě, a proto neshledal naplněným znak hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka,“ řekl mluvčí NS Petr Tomíček.

Obchodní příležitost

Soudci se nakonec usnesli na tom, že kniha předkládá originální historický text. „Nebylo zjištěno a ani prokázáno žádné konkrétní hnutí, které by takovým způsobem navazovalo na již zaniklý hitlerovský nacismus, když je evidentní, že pro celou neonacistickou scénu je hitlerovský fašismus v jeho historické podobě živnou půdou a výchozím bodem, přičemž nelze paušálně označit všechna neonacistická hnutí za přímé pokračovatele hitlerovského nacismu, která na něj navazují, i když některé projevy s ním budou vždy neodmyslitelně spojovány,“ dodali soudci.

Hitler je lepší značka než Coca-Cola, hájil se u soudu vydavatel projevů

Nejvyšší soud tak akceptoval obranu vydavatelů, kteří nijak nezastírali, že jsou si vědomi třaskavosti tématu, ale jedním dechem dodávali, že vydání knihy pro ně není projevem sympatií k nacismu. „Je to jen vynikající obchodní příležitost,“ konstatoval již dříve Kamas.