Pokud ovšem pokutu za přestupek nezaplatí cizinec hned na místě, je obtížné ji vymoci. Toto vymáhání má na starosti město či obec, kde k přestupku došlo.

Velké množství dopravních přestupků, které spáchali cizinci v loňském roce, evidoval například městský úřad v Jihlavě. Ten si totiž pronajal detekční kamery pro úsekové měření rychlosti projíždějících vozidel a instaloval je na úseku D1 mezi Jihlavou a Velkým Beranovem.

„Kamery zachytí registrační značku auta, ale je těžké pak v cizině dohledat, kdo je ve skutečnosti řídil. Přes databázi se dá samozřejmě zjistit vlastník vozidla. Toho písemně vyzýváme, aby řidiče identifi koval, mnohdy tak ale neučiní,“ řekla Právu mluvčí jihlavského městského úřadu Aneta Hrdličková.

49 mrtvých

Řešit problém s vy má háním pokut měla novela zákona o silničním provozu, která nabyla účinnosti v listopadu 2014.

Usnadnila sice přeshraniční výměnu informací o dopravních deliktech v rámci EU, podstatnější zlepšení vymahatelnosti však nenastalo. „Vymáhání pokut od řidičů cizinců je i nadále problémem. Podle našich informací je hlavním důvodem jazyková bariéra a také relativně malá možnost doručení dané pokuty. Na rozdíl od jiných států není navíc v České republice možnost odstavit vozidlo, jehož provozovatel pokutu nezaplatil,“ řekla mluvčí Svazu měst a obcí (SMO) Alexandra Kocková.

Podle SMO by se proto Česko mělo inspirovat příkladem jiných zemí, kde pokuty od cizinců řeší a vymáhá přímo státem zřízený centrální subjekt.

Hrozba vězení

Peníze vybrané od cizinců za přestupky jdou do rozpočtu příslušného města či obce. „Ty s nimi nakládají podle svého zvážení, často je využívají právě pro vylepšení v oblasti dopravy,“ informovala Kocková.

Milionů, jež radnicím z pokut plynou, by ovšem mohlo být při lepší vymahatelnosti víc. Vždyť v bodovém systému bylo k 31. 12. 2018 evidováno 50 063 cizinců, kteří se v ČR dopustili přestupku započítávaného do bodového hodnocení řidiče.

Hranici dvanácti bodů překročilo 2293 cizinců. „Tito držitelé cizozemského řidičského průkazu pozbyli na jeden rok práva k řízení motorových vozidel na území ČR,“ informovala mluvčí MD Lenka Rezková.

Za vážné dopravní přestupky či alkohol hrozí řidičům i vězení. Taková hrozba se teď snáší například nad sedmadvacetiletým cizincem, který jel 26. května s malým nakladačem po silnici mezi Albrechticemi nad Orlicí a Vysokým Chvojnem. Stroj neudržel na vozovce a sjel do lesa, kde se nakladač převrátil. Zranění sice řidič neutrpěl, při dechové zkoušce však nadýchal 3,17 promile alkoholu, takže se to bude řešit jako trestný čin se sazbou až rok vězení natvrdo.