K úniku vody došlo u odbočky ze Spojovací do ulice Skloněná. Voda začala vytékat z několika míst do prohlubně pod mostem. Je tam zhruba 30 centimetrů vody. Poškozena byla i vozovka.

Voda z prasklého potrubí v pražské Spojovací ulici

Voda z prasklého potrubí v pražské Spojovací ulici

FOTO: Policie ČR

Na místo byli povoláni pracovníci vodáren, aby přívod vody uzavřeli, i zástupci Technické správy komunikací, neboť voda na vozovce namrzá.

Hasiči na místě otevřeli poklopy kanálů, aby voda rychleji odtékala.

Komunikace byla ve směru na Jarov zcela uzavřena. Směr do Libně byl průjezdný jedním pruhem.

Prasklé potrubí v pražské Spojovací ulici.

Prasklé potrubí v pražské Spojovací ulici.

FOTO: Novinky