„Celníci u muže zajistili kožešinu s vypreparovanou hlavou medvěda hnědého, dermoplastický preparát výra velkého a orlovce říčního. Na žádný exemplář neměl muž výjimku, která by ho opravňovala k jejich držení,“ informovala mluvčí policie Iva Kormošová.

Nalezený orlovec říční

Nalezený orlovec říční

FOTO: Policie ČR

Podle policie je muž myslivec a tvrdil, že netuší, že musí mít na tyto preparáty povolení. Medvěda údajně střelil na Slovensku na základě výjimky a za všechno zaplatil.

„Preparované ptáky prý dostal darem, a proto na ně nemá žádný doklad potvrzující jejich původ. Na svoji obhajobu uvedl, že o mezinárodní úmluvě o ochraně živočichů neměl žádné ponětí,“ konstatovala Kormošová.

Vypreparovaný výr velký

Vypreparovaný výr velký

FOTO: Policie ČR

Muž byl obviněn z trestného činu neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy, za což může být potrestán až tříletým vězením. Preparáty si převzala Česká inspekce životního prostředí.