Začátek příběhu se bohužel podobá stovkám dalších podobných případů. Rodiče dnes čtyřleté dívenky se rozešli a začala válka o dceru, v níž neplatí žádná pravidla slušnosti.

Když se otec dozvěděl, že ho policejní vyšetřování očistilo s tím, že detektivové nenašli žádné důkazy pro to, že by dcerku sexuálně zneužíval, měl za to, že by se konečně mohlo štěstí obracet na jeho stranu. Na soud však dorazila zpráva sociálky, v níž úřednice tvrdila, že je stále podezřelý.

Spletla jsem se

Rozhodl se proto na postup sociálky stěžovat, ale v tu chvíli přišla další rána. Úředníci mu napsali, že vyšetřování pokračuje dál. „Státní zástupkyně Šárka Pivodová mi sdělila, že s vámi skutečně telefonicky hovořila a sdělila vám, že prověřování ve věci podezření z trestného činu pohlavního zneužívání vaší dcery je ukončeno. Dále mne informovala, že byla krátce po své delší nepřítomnosti na svém pracovišti, byla ve stresu a neuvědomila si, že toto šetření ještě není ukončeno,“ oznámila muži vedoucí olomoucké sociálky.

Státní zástupkyně Právu přiznala, že se skutečně spletla. „Na naléhavý dotaz otce jsem mu nedopatřením sdělila nepřesnou informaci, že věc, na kterou se dotazoval, již byla policejním orgánem založena, ačkoliv v danou dobu založena ještě nebyla, ve věci však již nebyly činěny úkony a byla připravena k administrativnímu založení,“ uvedla.

„Byla jsem později kontaktována pracovnicí OSPOD Olomouc, které jsem sdělila, že otci jsem podala nedopatřením, mimo jiné v souvislosti s mou předchozí delší pracovní nepřítomností, tuto nepřesnou informaci. Považuji za potřebné uvést, že předmětná věc je již založena,“ dodala státní zástupkyně.

Otec je ve sporu o dceru pronásledován i dalšími podivnými rozhodnutími a postupy státních orgánů. Okresní soud v Olomouci mu například zakázal styk s dcerou na základě znaleckého posudku, v němž otce znalci označili za nebezpečného pro dceru, aniž by muže vyšetřili nebo byť jen viděli.

O prázdninách bude bez dcery

Zákaz styku pak smetl ze stolu odvolací soud, matka však ze tří víkendů předala otci dceru jen jednou s tvrzením, že je dítě nemocné. Když se otec rozhodl bránit, soud mu dle jeho slov vzkázal, že se jeho námitkami bude zabývat až po prázdninách.

Soudkyně Šárka Kylarová navíc rozhodla, že za celé prázdniny bude mít otec dceru jen na čtyři víkendy, a sebrala mu možnost vídat se s dcerou i těch několik hodin přes týden.

„Matka má již zajištěný pro sebe a dceru vlastní program včetně zaplacených prázdninových pobytů jak v tuzemsku, tak i v zahraničí, domluvených pobytů u příbuzných a podobně,“ odůvodnila soudkyně svoje rozhodnutí, kterým plně vyšla vstříc požadavku matky. I sociálka přitom navrhovala, aby otec měl možnost být s dcerou alespoň dvakrát pět dní v kuse.

Otec ihned proti rozhodnutí soudkyně podal odvolání, které posoudí Krajský soud v Olomouci.