„Chemikálie uniklo až 15 kubíků. Vytekla do podnikové kanalizace, kde skončila v záchytných jímkách. Hasiči musí nyní kapalinu co nejdříve přečerpat do uzavřené jímky, aby nedošlo vlivem deště k vyplavení do vodního zdroje,“ uvedla k probíhajícímu zásahu mluvčí hasičů Martina Götzová.

„Hasiči začali s přečerpáváním ethylacetátu ze záchytných jímek do jedné oddělené, odkud nemůže látka vlivem deště dále odtéct. K přečerpání použijí kalová čerpadla a čerpadla do prostředí s nebezpečím výbuchu. Bezprostřední nebezpečí však zasahujícím jednotkám nehrozí,“ dodala Götzová s tím, že hasiči pracují v zásahovém oděvu, přičemž si musí chránit dýchací cesty, ale nemusí používat speciální protichemické ochranné oděvy.

Ze zásahu při úniku chemikálie v Novém Bydžově.

Ze zásahu při úniku chemikálie v Novém Bydžově.

FOTO: HZS Královéhradeckého kraje

O události vyrozumělo krajské operační a informační středisko také orgány ochrany přírody a Povodí Labe. Na místě byly odebrány vzorky, které budou podrobeny dalšímu zkoumání.