Podle soudu nebyl obžalovaný jako revizní technik povinen kontrolovat spotřebič v takovém rozsahu, aby odhalil závadu, která způsobila havarijní situaci, v jejímž důsledku mladík zemřel. „Nebylo prokázáno, že skutek spáchal obžalovaný,“ řekl předseda senátu Josef Prach.

Událost se stala v únoru 2014 v jednom z bytů v Mánesově ulici v Plzni. Mladík se při koupání ve vaně nadýchal oxidu uhelnatého, který unikal z karmy, upadl do bezvědomí, sesunul se pod hladinu a utonul.

Revizní technik Ivo Sekyra před okresním soudem

Revizní technik Ivo Sekyra před okresním soudem

FOTO: Patrik Biskup , Právo

K nahromadění oxidu uhelnatého došlo podle předsedy senátu Josefa Pracha ze dvou příčin. „Jednak byly výměníky karmy zaneseny drobnými nečistotami, a jejich spalováním tak docházelo k vytváření jedovatého plynu. A za druhé byla zapnutá digestoř, která způsobila podtlak, jenž měl za následek, že spaliny unikaly dovnitř místo ven komínem,“ popsal situaci Prach.

Čistit nic nemusel

Sekyra měl se správcem domu uzavřenu pracovní smlouvu na revizi plynových zařízení, jejíž součástí byla povinnost jednou ročně prohlédnout a zkontrolovat ve všech bytech i plynové spotřebiče.

„Šlo o kontrolu ovládacích prvků, termostatu nebo hořáku. Podle této smlouvy ale nebyl povinen karmu rozmontovat a výměníky vyčistit. Na to totiž neměl ani oprávnění od výrobce – to může jen pověřený servisní technik,“ uvedl soudce Prach s tím, že si je vědom toho, že 90 procent uživatelů bytů si řekne, že když je spotřebič pravidelně kontrolován, je všechno v pořádku.

Žalobkyně poukázala na to, že Sekyra při kontrolách ani nezjistil, že u karmy chybí pojistka, která při zpětném tahu spalin uzavře přívod plynu. Ta by však podle soudce havarijnímu stavu stejně nezabránila.

„Podle znalců totiž v důsledku zanesení výměníků dochází k nedokonalému spalování a plyny, které odcházejí, mají nižší teplotu, než na kterou jsou tyto pojistky nastaveny,“ vysvětlil Prach.