Krajský soud v Plzni v úterý verdikt inspekce zrušil jako nezákonný s tím, že důkazy, o které se opírala, jsou chabé. „Podklady, které správní orgán shromáždil, nejsou natolik hodnověrné, aby postačily k rozhodnutí o spáchání správního deliktu,“ konstatoval předseda senátu Václav Roučka.

Případ začala ČOI prověřovat v roce 2015. Nelíbilo se jí, že firma na svých webových stránkách použila podle jejího názoru nepravdivé informace, které mohly podstatně ovlivnit rozhodování spotřebitele o uzavření smlouvy o půjčce. Konkrétně se jednalo o údaje o aktuálně poskytnutých půjčkách, kde byla uvedena její výše a jména osob, které ji měly získat.

Toto sdělení ale podle ČOI neodpovídalo pravdě a půjčky v uvedených případech poskytnuty nebyly. Jako důkaz inspekce použila kopii internetové stránky se jmény údajně nových příjemců peněz v průběhu tří různých dnů.

Proti rozhodnutí ČOI se firma bránila žalobou. Její právní zástupce Jiří Mašek tvrdil, že na příslušných internetových stránkách byl uveden odkaz na upozornění, že výše uvedené sdělení neznamená uzavření smlouvy o půjčce, ale že jde pouze o návrh na uzavření této smlouvy.

„Správní orgán tomuto tvrzení neuvěřil a uzavřel, že v době kontroly, tedy ve třech různých dnech, se na inkriminovaných stránkách žádné takové sdělení nenacházelo,“ prohlásil Jiří Mašek.

Internet je proměnlivé médium

A právě k vyvrácení této obhajoby podle soudu nestačila pouhá kopie jedné internetové stránky. „Pokud dojde k zachycení internetové stránky tiskem, jak se stalo v tomto případě, mohou se vytratit některé grafické prvky, které obsahují určité texty nebo odkazy směřující na uživatele. Nelze tedy v daném případě konstatovat, že výtisk internetové stránky se stává plně hodnotným a vše vypovídajícím důkazem,“ vysvětlil soudce Roučka.

Podle Roučky kromě těchto vytištěných stránek není vyloučeno, že mohly být v jiných grafických částech nebo v jiných pasážích té webové stránky další aktivní odkazy, které by požadované informace mohly poskytovat.

„Bylo zapotřebí prokázat, že tomu tak není a že v jiných částech internetové stránky není nějaké jiné sdělení, které by směřovalo k uživateli a které by uvádělo informaci o tom, kdo a v jaké výši získal půjčku, na pravou míru,“ pokračoval předseda senátu.

Upozornil na to, že internet je velice proměnlivé a progresivní médium a tomu také musejí odpovídat procesní postupy, jak pracovat s důkazy, které se touto cestou obstarávají.