Podle obžaloby způsobili ministerstvu pro místní rozvoj škodu ve výši přes 16 miliónů korun, to nyní žádá náhradu škody.

Město o dotace na opravu komunikací, mostků, propustků a zdí žádalo v letech 2008 až 2010. Starosta Jasanský měl první ze žádostí o dotaci s přílohami poslat na ministerstvo pro místní rozvoj na podzim roku 2008.

„Všichni obvinění věděli, že ve dnech 2. 7. 2008 až 4. 7. 2008, ale ani v jiných dnech roku 2008 nedošlo k takovým přívalovým dešťům či jiným živelním pohromám, v důsledku kterých by byl poškozen obecní majetek v rozsahu deklarovaném v žádosti o dotaci a jejích přílohách,“ uvedl státní zástupce Martin Vlček.

Radnice po údajných přívalových deštích v červenci roku 2008 získala dotace na opravy v Rašovicích, které pod Úštěk patří, a v samotném Úštěku ve výši sedm miliónů korun. V dalších žádostech na opravy v různých částech města získal Úštěk dalších devět miliónů korun. Jednu ze žádostí nepodepsal starosta, ale místostarostka Marie Trnková.

Exstarosta: Pršelo

Nepravdivé údaje v žádostech o dotace Jasanský odmítl. Žádosti prý samostatně zpracovával další z obžalovaných Vlastimil Houska, kterému plně důvěřoval. V době, kdy byly komunikace a mostky poškozeny, podle Jasanského pršelo. „Jsem schopen doložit, že pršelo, a to jak zápisem v kronice města, tak zprávou ČHMÚ,“ řekl soudu Jasanský.

V roce 2013 obvinila protikorupční policie přes dvě desítky starostů malých obcí v souvislosti s dotacemi na odstraňování škod po přívalových deštích a bleskových povodních. Všechny případy spojovala Houskova firma.

Houska před soudem ve středu nevypovídal. Požádal, aby se soudní jednání konalo bez jeho přítomnosti kvůli zdravotním problémům po prodělané cévní mozkové příhodě. Ze středečního jednání se omluvil i čtvrtý obžalovaný, projektant Jaroslav Černý.

Soud má pokračovat v dalších měsících.