Tísňové volání z horského terénu poblíž obce Krásná zaznamenal operátor zdravotnické záchranné služby po 13. hodině. Podle volajícího byl muž, který byl v lese se skupinou dalších lidí, v bezvědomí.

„Chvíli poté, co se nakrátko oddělil od ostatních, byl nalezen na zemi bez známek života,“ uvedl mluvčí moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl. Základní resuscitaci u něj provedli zdravotníci, kteří procházeli okolo jako turisté, a vytrvali v ní až do příjezdu záchranářů.

„Posádky zdravotnické záchranné služby pokračovaly ve snaze o záchranu pacienta rozšířenou resuscitací, za použití přístrojového vybavení a léků včetně přístroje pro provádění srdeční masáže. Veškerá snaha pomoci postiženému se však ukázala jako marná a po téměř hodinovém úsilí musel lékař konstatovat smrt,“ popsal.

Jaké měl muž zdravotní komplikace, záchranáři neuvedli.