Právu se exkluzívně podařilo získat dokumenty o jejím osudu včetně soudních rozhodnutí a znaleckých posudků, podle kterých byla opakovaně soudně zbavena svéprávnosti a byla jí přiznána invalidita nejtěžšího stupně.

Paradoxně tak došlo k situaci, kdy ji jedna složka státu odsoudila s poukazem na to, že je v pořádku, avšak hned po jejím podmíněném propuštění nabyl právní moci rozsudek, kterým byla s ohledem na své psychické zdraví zbavena způsobilosti k právním úkonům v plném rozsahu.

Před deseti lety vypukl případ, který se nesmazatelně zapsal do dějin české kriminalistiky. Záhadný obraz týraného dítěte zachycený na dětské chůvičce u sousedů odstartoval rozsáhlé vyšetřování, na jehož konci justice poslala v roce 2009 pravomocně do vězení šest lidí včetně Barbory Škrlové.

Nález odpovídá opakovanému fyzickému týrání ve formě bití, řezání ostrými předměty, pálení, které proběhlo před delším časem.posudek soudního znalce

Už v době soudního projednávání panovaly otazníky nad tím, jestli i ona nebyla obětí podivné sekty a jestli náhodou není psychicky nemocná. Soud ji ale poslal do vězení. Škrlová byla podmínečně propuštěna na začátku roku 2012.

Ve vězení se chovala velice podivně a byla cílem útoků nejen spoluvězeňkyň, ale i dozorců, jak dokládá zpráva o chování odsouzené, kterou má Právo k dispozici. A už za mřížemi vyslovovali odborníci vážné pochybnosti ohledně jejího psychického stavu.

Týrání a šikana ve vězení

To se stalo se také důvodem pro její podmíněné propuštění. Neschopnost samostatného života byla jasná hned po jejím propuštění, kdy úřady začaly řešit její stav. Skončila na psychiatrické klinice, kde lékaři uzavřeli její pobyt s tím, že se jedná o těžkou poruchu osobnosti s dětským chováním a prožíváním.

Česká správa sociálního zabezpečení jí pak i na základě několika dalších odborných zpráv přiznala invaliditu nejtěžšího stupně. V těsném závěsu následoval rozsudek soudu, kterým byla v plném rozsahu zbavena způsobilosti k právním úkonům.

Posudky, kterých se od propuštění udělalo několik, stejně jako velkým množstvím lékařských zpráv, se přitom jako červená nit táhne poukaz na těžké psychické onemocnění, které je důsledkem rozpadu psychiky po týrání. Svědčí pro ně i detailní popis jizev na jejím těle.

Barbora Škrlová

Barbora Škrlová po příletu z Norska, kde se vydávala za třináctiletého chlapce Adama.

FOTO: Právo

„Nález odpovídá opakovanému fyzickému týrání ve formě bití, řezání ostrými předměty, pálení, které proběhlo před delším časem, stojí v jednom z posudků,“ napsal jeden ze znalců.

Psychiatři se shodují, že Škrlová trpí mnohočetnou poruchou osobnosti. V podstatě se jedná o to, že se původní osobnost rozpadla, a dala tak základ pro vznik osobností dalších. Znalci tak u jejích vyšetření popisovali předškoláky, děti mladšího školního věku, pubescenty, ale i osobnost psa, kdy se skutečně Škrlová chovala jako domácí zvíře.

Video

Barbora Škrlová u soudu v Havlíčkově Brodě v roce 2011

Taková nemoc podle psychiatrů byla podle všeho v rozpuku už před řadou let, tedy i v době vyšetřování kauzy. „Takto masivní příznaky jsou natolik mimořádné, že evidentně uvádějí do rozpaků i zkušené znalce,“ stojí v jednom z posudků.

Nemá kapacitu se účinně bránit

Další posudek vypracovaný týmem jednoho ze zahraničních ústavů mimo jiné stanovil, že Škrlová nebyla schopná se manipulaci a nátlaku bránit ani v minulosti, že její porucha se u ní vyvíjí už od dětství a pobyt za mřížemi jen přispěl ke zhoršení jejího stavu.

„Při zohlednění všech okolností existovaly opodstatněné pochybnosti, že výkon trestu nesplní svůj účel. Vzhledem k psychickým poruchám, kterými dlouhodobě trpí, nebyla totiž schopná chápat smysl trestního řízení a trestu,“ napsali do ústavního posudku lékaři.

Chceme jen, aby se k ní poprvé média chovala slušně a přestala se podílet na devastaci její osobnosti.dodal jeden z ošetřujících odborníků

„Jsem přesvědčen, že v jejím případě se stát dopustil justičního omylu a odsoudil psychicky nemocného člověka, který byl sám týrán. Pobyt ve vězení pak vyústil v totální devastaci této osoby, a to jak po stránce psychické, tak i tělesné,“ řekl Právu jeden z ošetřujících odborníků.

Celý případ i po letech stále budí emoce. Přitom pátrání po nové identitě Škrlové, stejně jako pokračování v medializaci její osoby má podle ošetřujících odborníků naprosto fatální důsledky. „Řada flash backů čili záblesků prožitků z minulosti, která se rozjela v posledních dnech v souvislosti s připomínáním kauzy v médiích, zahájila další nástup psychických potíží,“ řekl jeden z nich.

„Chceme jen, aby se k ní poprvé média chovala slušně a přestala se podílet na devastaci její osobnosti, která by mohla být devastací konečnou. Nepokládám totiž za ohleduplné zostuzovat někoho, kdo sám nemá kapacitu k přiměřené obraně. Naše legislativa má chránit před medializací nejen děti a mladistvé, ale i osoby invalidní, nemocné. Chování některých médií je tedy nejen protiprávní, ale hlavně zcela nelidské a amorální,“ dodal odborník.