„Ztotožnili jsme se s rozsudkem soudu prvního stupně,“ konstatoval předseda odvolacího senátu Jiří Čurda. „Dospěl podle našeho názoru ke správnému závěru, že uplatněné nároky nejsou důvodné,“ dodal.

Vrchní soud pouze změnil výši nákladů řízení v Hušákův prospěch.

Česká unie sportu má za to, že se podařilo prokázat Hušákovo škodlivé jednání. „Bylo prokázáno, že závadné jednání žalovaného nespočívalo jen v neinformování akcionářů (o stavu společnosti) ale v celkovém řízení společnosti. Žalovaný neplnil roli řádného hospodáře,“ řekl právní zástupce ČUS Aleš Rozehnal, který v odvolání navrhoval původní zamítavý rozsudek zrušit a znovu rozhodnout ve prospěch sportovců.

ČUS podala na Hušáka žalobu kvůli poškození dobrého jména společnosti, za které žádala dva milióny korun a omluvu. Hušák totiž podle ČUS přivedl ke krachu Sazku, jejímž hlavním akcionářem byl Český svaz tělesné výchovy (od roku 2013 ČUS).

Podle žaloby se za Hušákova vedení fakturovaly různé pochybné poradenské služby jako analýza prodeje vstupenek nebo instalace a lokalizace databáze. Nic z toho se ale při auditu neprokázalo.

Miliardová náhrada škody

ČUS také bývalému řediteli Sazky vyčítala pochybné nákupy uměleckých děl, pozemků u Českého Krumlova nebo zámku Rabštejn. A hlavně ČUS vadilo, že Hušák zkresleně informoval na valných hromadách akcionáře Sazky o stavu společnosti a do poslední chvíle tvrdil, že je Sazka zdravá a ekonomicky silná. Tento fakt soud v rozsudku potvrdil.

Soudy žalobu nicméně zamítly s tím, že se nejednalo o poškození dobrého jména společnosti (soudkyně městského soudu připomněla například korupci ve fotbale nebo dopingové skandály) a ČUS tedy nemá nárok na nemajetkovou újmu — kterou se jí nepodařilo prokázat — ani omluvu. Podle rozsudku totiž způsobem vedení společnosti nemůže vznikat nemajetková újma, ale majetková.

Soudy ČUS svým rozhodnutím v podstatě připravily půdu pro druhou část žaloby, ve které se domáhá 950 miliónů korun, což má být částka pokrývající náhradu škody a ušlý zisk. Jednání v této věci ještě nařízeno nebylo.