„Služební funkcionář s personální pravomocí po seznámení se spisovým materiálem a důkazní stránkou věci rozhodl na konci minulého týdne o propuštění policisty ze služebního poměru,“ uvedla mluvčí.

Obviněný podle ní pracoval na odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy.

Příslušník bezpečnostního sboru musí být propuštěn mimo jiné tehdy, jestliže porušil služební slib „zavrženíhodným jednáním, které má znaky trestného činu a je způsobilé ohrozit dobrou pověst bezpečnostního sboru“.

Jinou variantou je dočasné zproštění výkonu služby na dobu, po kterou je obviněný policista důvodně podezřelý ze spáchání trestného činu.

Generální inspekce informovala o zadržení a obvinění policisty před týdnem s tím, že kauzu dozoruje pražské vrchní státní zastupitelství. [celá zpráva]