Zóny s moderními platebními automaty se v Praze začaly zavádět v srpnu, konkrétně v městských částech Prahy 5, 6 a 8. Změnila se tím zavedená praxe lístků za čelním sklem. V nových automatech si totiž řidič zaplatí, naťuká svou registrační značku (RZ) na displeji automatu a je hotovo. Údaje jsou uloženy v systému a žádný lístek není potřeba. Kontrolu pak provádějí nová monitorovací auta s kamerami a skenery na střeše, které zaznamenávají značky zaparkovaných aut.

Nebo černou plachtu

Někdy je to černá plachta....

FOTO: Novinky

A tady se ukázalo slabé místo systému a rychlá přizpůsobivost řidičů. Podle zjištění redakce se v ulicích začínají objevovat auta s novými nepůvodními prvky na registračních značkách. Jeden vůz zdobí hadr, druhý sáček či papírový obal, další list a jiné auto je pro jistotu zakryté plachtou celé. Neparkují tak ovšem jen hříšníci v zónách s parkovacími automaty, ale častěji také šoféři bez karet v modrých zónách, kde mají vyhrazené parkovaní rezidenti.

Nebo papírový obal

....jindy zase papírový obal

FOTO: Novinky

Společnost Eltodo, která provozuje speciální auto, o problému ví a společně se strážníky se ho snaží řešit. „Ano, o takových případech víme. Naši řidiči vozidel monitoringu je evidují. Zjištěné případy jsou předávány městské policii. Postih těchto případů je tedy řešen městskou policií ve správním řízení,“ řekla Novinkám mluvčí společnosti Markéta Cesnaková.

Značka polepená lepící páskou

Značka polepená lepící páskou

FOTO: Novinky

Až 50 tisíc

Městská policie řešila již několik desítek takových případů. Věnují se jim jak strážníci při výkonu služby nebo i v případě oznámení. „Kdykoli strážníci odhalí úmyslné poškození nebo překrytí RZ, popř. zjistí vozidlo bez jedné nebo obou tabulek RZ stojící na pozemní komunikaci, věc zadokumentují a jako porušení zákona – podezření z deliktu oznamují správnímu orgánu,“ sdělila mluvčí městské policie Irena Seifertová.

Někteří na parkovací zóny vyzráli i tímto způsobem.

Někteří na parkovací zóny vyzráli i tímto způsobem.

FOTO: Novinky

Podle ní se provozovatel takového auta dopouští přestupku podle zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, kde se píše, že „fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako provozovatel silničního vozidla provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, na němž není způsobem umožňujícím identifikaci vozidla umístěna tabulka s registrační značkou, přidělenou k tomuto vozidlu obecním úřadem obce s rozšířenou působností.“

Ozdobou registrační značky může být i list

Ozdobou registrační značky může být i list

FOTO: Novinky

Za tento přestupek lze uložit ve správním řízení pokutu do výše 50 tisíc korun. Poněvadž od nahlášení přestupků správnímu orgánu uplynulo maximálně několik týdnů, nepadla ještě žádná pokuta.

Video

Reportáž o speciálních autech a automatech. Zdroj: Novinky