Proti rozsudku si podali odvolání jak odsouzení, tak i státní zástupce a stát, který se připojil s nárokem na náhradu škody přesahující 900 miliónů korun.

Firma ProMoPro zajišťovala audiovizuální techniku pro konference během českého předsednictví EU v roce 2009. Zakázku ovšem dostala bez výběrového řízení a Úřad vlády jí za služby zaplatil více než 500 miliónů korun.

Obžaloba viní tři bývalé státní úředníky z toho, že bezdůvodně vyloučili z výběrového řízení všechny uchazeče kromě ProMoPra. Městský soud v Praze je ale osvobodil, protože se žalovaného jednání podle jeho názoru vědomě nedopustili. „Nemohli jsme dospět k tomu, že by se dopustili úmyslného trestného činu,“ uvedla při odůvodňování svého rozsudku soudkyně Eva Brázdilová s tím, že úředníci podle ní jednali dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Žalobce Tomáš Černý pro ně navrhoval až čtyři a půl roku vězení za pletichy při veřejné soutěži a veřejné dražbě, zneužívání pravomoci veřejného činitele a porušování povinnosti při správě cizího majetku.

Obžalovaná bývalá náměstkyně místopředsedy vlády pro evropské záležitosti Jana Hendrichová.

Obžalovaná bývalá náměstkyně místopředsedy vlády pro evropské záležitosti Jana Hendrichová.

FOTO: ČTK

Až devět let vězení

Zbylých devět obžalovaných v čele s majitelem ProMoPra Jaroslavem Veselým dostalo tresty od tříleté podmínky až po devět let „natvrdo“. Nejpřísněji potrestáni byli právě Veselý se svým hlavním subdodavatelem Vlastimilem Maxou z firmy NWDC, oba devíti lety vězení.

Veselý měl podle obžaloby se svými subdodavateli státu fakturovat činnosti, ke kterým buď vůbec nedošlo, nebo s předsednictvím nesouvisely. Šlo například o faktury na interiérové vybavení kunratického golfového klubu nebo pronájem kunratické tvrze. V obou těchto příkladech šlo o faktury zhruba za tři milióny korun. Celkem měli způsobit škodu ve výši 388 miliónů korun.

Jaroslav Veselý je cokoliv, podle mého názoru ale blázen není.obhájce Tomáš Kaiser

Obhájce Jaroslava Veselého Tomáš Kaiser v přednesu svého odvolání několikrát zopakoval, že jeho klient nebyl zodpovědný za subdodavatele, které si vybrala NWDC ani za kvalitu jejich činností.

„Neobjevil jsem nic, co by zakládalo trestní odpovědnost Jaroslava Veselého,“ uvedl Kaiser. „V rámcové smlouvě není žádné slovo o tom, že by měl hlídat, jestli subdodávky NWDC byly dobré nebo špatné,“ pokračoval s tím, že Veselý ani není odborníkem na problematiku, kterou NWDC zajišťovala. „Neodpovídal za správnost fakturace NWDC, za tu odpovídal odběratel,“ zakončil řeč Kaiser.

Kaiser také nadhodil otázku Veselého motivu, který prý postrádá. „Veselý vydělal akcí několik desítek miliónů, tak proč by se pouštěl do nějakého dobrodružství jako vybavení golfového centra? Jaroslav Veselý je cokoliv, podle mého názoru ale blázen není,“ uvedl Kaiser.

Další obhájci ve svých odvoláních poukazovali na údajně neúplné, nesprávné nebo špatné důkazy provedené během hlavního líčení. Soud podle nich také nesprávně vyhodnotil pozice jednotlivých obžalovaných v kauze a nehodnotil zavinění každého zvlášť.

Stát žádal skoro miliardu

Na jaře 2014 dostal Úřad vlády ČR od Finančního úřadu 550miliónovou pokutu za předraženou zakázku, stát se proto připojil s návrhem na odškodnění v celkové výši 938 miliónů korun. Soud státu přiznal částku skoro 328 miliónů korun, z nichž 135 miliónů se podařilo zajistit na účtech, a zbytek by měli obžalovaní splatit podle míry viny. Se zbytkem nároku, který po odečtení pokuty za porušení rozpočtové kázně činí 450 miliónů, odkázal stát soud na civilní spor.

Obžalovaní jakoukoli vinu odmítali, případně odmítli vypovídat. „Mohu s hrdostí konstatovat, že to byla z mé strany nejlépe odvedená práce. Průběh předsednictví kladně hodnotili odborníci po celé Evropě,” ohradil se proti žalobě dotčeně při hlavním líčení Veselý, podle kterého také chybovali znalci při vyčíslovaní škody. „Ti znalci ani netuší, co ta práce obnáší, ale vědí, kolik to bude stát,” podotkl Veselý.