Hradecký soud dva dny projednával událost, k níž došlo loni na první svátek vánoční v menším městě na Pardubicku. Opilý Gorgan si mezi třetí až pátou hodinou ranní vyhlédl na chodníku náhodnou kolemjdoucí, která se vracela domů z diskotéky. Brutálním způsobem ji přepadl, až ztratila na chvíli vědomí, odtáhl ji do křoví u místního gymnázia a tam ji i přes její odpor znásilnil.

Žena skončila s otřesem mozku, podkožními hematomy a zejména závažnou posttraumatickou stresovou poruchou, která ji minimálně na šest týdnů vyřadila ze života. Jak stojí v rozsudku, kromě problémů v intimní sféře se jí vracelo i to, jak byl pachatel cítit, měla a má averzi vůči mužům, hlavně cizincům, což ji negativně ovlivňovalo na psychice při výkonu zaměstnání. Stále se obává vycházet ven, že by mohla potkat obžalovaného na ulici.

Usvědčila ho i DNA

Soud neměl slovy předsedy senátu Petra Mráky pochybnosti o tom, že se trestný čin stal. Přesvědčila jej o tom nejen výpověď poškozené, která bezprostředně po události dokázala identifikovat útočníka a označila i místo útoku, ale zejména biologické stěry z jejího těla, v nichž byla rozpoznána DNA obžalovaného.

„Soud zvažoval, zda nešlo o dobrovolný pohlavní styk, ale má to za vyloučené. Sama poškozená popsala násilné chování obžalovaného. Stav, v jakém se po přepadení nacházela, popsal i její přítel. Byla znečištěná, zraněná a v šoku. Od začátku tvrdila, že byla přepadena a znásilněna. To opět dokládá i výpověď lékařů, kteří ji ošetřovali. Ti ji chtěli hospitalizovat, což ale odmítla,“ dodal soudce Mráka.

Útok byl brutální, řekl soudce

Obžalovaný nebyl v Česku nikdy stíhán ani pro přestupky, opakovaně se však dopouštěl trestné činnosti v Rumunsku. I když druhově odlišné. „Soud přihlédl i ke způsobu spáchání skutku. K většině případů znásilnění dochází po nějakém konfliktu mezi oběma stranami. V tomto případě se jednalo o zákeřné jednání, oběť byla napadena nečekaně zezadu, útok směřoval proti hlavě, což ihned vedlo ke ztrátě vědomí. Útok byl brutální,“ dodal soudce.

Obžalovaný vzhledem ke svým fyzickým předpokladům nepotřeboval ani tak intenzívní násilí použít. „Soud sice přihlédl i k určitým projevům lítosti poškozeného, ale současně je názoru, že tato lítost je spíš lítostí nad důsledky, které z jednání obžalovaného vyplynuly pro jeho další život,“ řekl Mráka.

Obžalovaný Gorgan se v průběhu procesu hájil, že byl podnapilý v důsledku osobních problémů, když se s ním rozešla družka a i se synem odjela ze země. Množství vypitého alkoholu však nebylo podle znalců možné spolehlivě určit a mohlo se pohybovat od jedné do šesti promile. Jeho rozpoznávací a ovládací schopnosti navíc nebyly snížené natolik, aby měly vliv na omezení trestní odpovědnosti. Také podle soudu nelze akceptovat, když někdo řeší alkoholem osobní problémy a přivede se do stavu, v němž se dopustí protiprávního jednání.

„Obžalovaný si prý nepamatoval, že potkal nějakou ženu, že by s ní měl pohlavní styk. Ale pamatoval si, že odcházel z restaurace se dvěma lahvemi alkoholu. Soud přihlédl i k tomu, že se obžalovaný choval s určitým rozmyslem. Na poškozenou musel čekat a také ji z místa přepadení přemístil do prostoru, které bylo určitým způsobem ukryto. Byl schopný reagovat na její obranu,“ dokládá soudce, že stupeň opilosti nedosahoval horní hranice stanované znalcem.