Co si myslíte o opětovném zprošťujícím verdiktu soudu v kauze údajného zneužití Vojenského zpravodajství?

Nemyslím si o tom nic, protože nevím, o jaké důkazy soudkyně (Helena Králová) opřela toto své rozhodnutí.

Jaké by to mohly být?

Jsem absolutně přesvědčen, že žádné důkazy, o které by bylo možné opřít zprošťující rozsudek, v tom spise nejsou.

Ani výpověď expremiéra Petra Nečase, která je jakýmsi záchranným kruhem pro jeho současnou manželku a obžalovanou Janu Nečasovou (Nagyovou)?

Výpověď pana expremiéra sama o sobě, pokud by byla jediným důkazem ve spise, tak pochopitelně ano, o tu by bylo možné opřít zprošťující rozhodnutí.

Je to pro mě nepochopitelné.

Ale protože není osamoceným důkazem a v tom spise jsou desítky důkazů, které tuto výpověď poměrně spolehlivě vyvracejí, tak by ani tato výpověď neměla být důvodem pro zprošťující rozhodnutí.

Náměstek olomouckého vrchního státního zástupce Pavel Komár

Náměstek olomouckého vrchního státního zástupce Pavel Komár

FOTO: Milan Malíček, Právo

Jak vnímáte ten verdikt ve světle dřívějších názorů dvou různých odvolacích senátů nadřízeného Městského soudu v Praze, které vždy původní stanovisko soudkyně Králové zrušily?

Pro mě je to nepochopitelné, ale říkám to opravdu s výhradou, že neznám důvody, které k tomu soudkyni Obvodního soudu pro Prahu 1 vedly. Takže se pečlivě seznámíme s písemným odůvodněním jejího rozhodnutí. Pokud mám ale správné informace od kolegy, který byl na místě v jednací síni, tak to ani nebylo odůvodněno v tom ústním vyhlášeném rozsudku.

Nicméně obě usnesení městského soudu vyznívají tak, že jsou ve značném rozporu s rozsudky obvodní soudkyně.

Městský soud tomu v Praze 1 vytkl celou řadu věcí. Stěžejní výhrady směřovaly k tomu, že některé důkazy nebyly hodnoceny vůbec, jiné naprosto izolované bez ohledu na jejich vztah k dalším důkazům, takže převážná část těch výtek směřovala do hodnotící činnosti soudu.

Ta izolovanost hodnocení některých důkazů vedla k předchozímu vyhlášenému zprošťujícímu rozhodnutí, a je dosti pravděpodobné, že takovéto izolované hodnocení jen některých důkazů a nepřihlédnutí k dalším mnoha důkazům vedlo i k dnešnímu (pátečnímu) zprošťujícímu rozsudku.

Je běžné, že obvodní soudce nevyslyší závazný názor nadřízeného soudu?

To nebudu komentovat. Navíc my se soudy v Praze nemáme zkušenosti.

Tedy alespoň obecně: má soud respektovat stanovisko toho nadřízeného?

Ano. Vyplývá to z trestního řádu.

Budete i v této souvislosti navrhovat odejmutí věci soudkyni Králové, tedy tzv. změnu delegace?

Budeme takový návrh zvažovat, ale je to v kompetenci a úvaze Městského soudu v Praze. Ten takové rozhodnutí může učinit i sám od sebe.

Jaké možnosti má fakticky odvolací městský soud po tomto opakovaném zprošťujícím verdiktu z Prahy 1?

Buďto daný rozsudek zruší, anebo zamítne naše odvolání a zprošťující rozhodnutí potvrdí.

Pokud verdikt zruší, co se bude dít dál?

Odvolací soud to vrátí k novému projednání Obvodnímu soudu pro Prahu 1 a může případně rozhodnout i tak, že o té věci bude rozhodovat jiný soudce.

Stojíte si i teď za tím, že ten opakovaný zprošťující verdikt neměl zaznít?

Jednoznačně, absolutně. Tam nejsou žádné důkazy, které by odůvodňovaly zprošťující výrok.