Osmačtyřicetiletý horník zemřel před čtyřmi lety v Dole Paskov téměř kilometr pod zemí. Podle pitvy se řidič důlní lokomotivy dostal mezi lokomotivu a stěnu štoly a poraněním hrudníku se mu roztrhlo srdce. Mezera byla přitom užší, než jakou povoluje vyhláška.

Manželka a dcera zesnulého horníka žádají pětadvacet miliónů korun po OKD jako nemajetkovou újmu, tento nárok byl ale vyloučen k samostatnému projednání. Soud se tak zabýval žalobou na Český báňský úřad, podle které došlo k nesprávnému úřednímu postupu a chybám ve vyšetřování. Rodina po úřadu požaduje padesát miliónů korun. Úřad podle pozůstalých řádně nespolupracoval s policií, nezajistil místo, stopy ani přítomnost orgánů činných v trestním řízení. Policii podle obžaloby do dolu vůbec nepustil.

Policie v dolech nevyšetřuje

Báňský úřad, zastoupený Alenou Hladíkovou, ale nesouhlasí, že by došlo k nesprávnému postupu, a požaduje, aby to žalující strana dokázala. „Na nich (žalujících) leží důkazní břemeno, aby prokázaly, jakým způsobem došlo k nesprávnému úřednímu postupu a vznikla škoda dvakrát dvacet pět miliónů korun,“ uvedla Hladíková.

Soudkyně Jaroslava Novotná k tomu podotkla, že policie vyšetřování odložila a proti tomuto rozhodnutí nebyl podán opravný prostředek. „Odpovědnost státu za daného stavu z toho nevyplývá,“ konstatovala Novotná.

Právní zástupce pozůstalých Jan Švarc ale namítl, že nemělo smysl opravný prostředek podávat, když policie neměla žádné důkazy, které by rozhodnutí o odložení vyšetřování zvrátily. Což potvrdil i jeden z vyšetřovatelů Petr Kykal, který byl předvolán jako svědek.

„Vycházíme z toho, co nám je poskytnuto, a víc toho nemáme,“ uvedl komisař s tím, že „se dospělo k závěru, že nebyl spáchán trestný čin“. Podle Švarce ale není vyloučena ani vražda nebo nějaké cizí zavinění.

Kykal také vypověděl, že vyšetřování smrti horníka probíhalo standardně ve spolupráci s báňským úřadem. Úřad si podle něj provedl vlastní vyšetření na místě a posléze poskytl závěry, ke kterým dospěl. „Do dolu standardně nejezdíme, nejsme k tomu oprávněni. Nejsme proškoleni k tomu, abychom mohli sfárat,“ řekl policista. Stejně tak ale podle něj nejsou pracovníci báňského úřadu kriminalisté, aby odborně provedli ohledání místa činu a zajistili například daktyloskopické stopy.

Soudkyně Novotná poté jednání odročila na září, kdy by měli mimo jiné vypovídat také předsedové Českého a Obvodního báňského úřadu.