K neštěstí došlo na začátku září 2009 v rekreačním středisku na Třebíčsku, kam zamířili studenti jedné z pražských středních škol. Po obědě, kdy se žáci přesouvali do chatek, kde měli trávit polední klid, mladík ve snaze vylovit spolužákovu botu z malého rybníka skočil do vody šipku, i když ho před tím varovali spolužáci. Po poranění míchy nadějný sportovec, který se věnoval veslování, zcela ochrnul.

Obvodní soud pro Prahu 4 nejprve žalobu o 15 miliónů zamítl s tím, že v patnácti letech už by měl mladík vědět, že skok po hlavě do neznámé vody s sebou může nést fatální následky. Odvolací Městský soud v Praze ale rozhodl, že poučení o zákazu koupání bylo málo důrazné a pedagogové si měli být vědomi toho, že patnáctiletí studenti patří mezi rizikovou skupinu. Proti takovému postupu se ale odvolala škola a spor skončil u NS.

Zákaz měl respektovat

Podle chlapcova advokáta je u patnáctiletého dítěte potřeba, aby pochopilo nebezpečnost situace, vyžadovat kromě samotného zákazu i vysvětlení, proč je určité chování zakázané.

„Vzhledem ke skutečnosti, že pokyn adresovaný chlapci nebyl konkrétně vysvětlen a ten jako nezletilý nebyl zcela rozumově vyspělý, aby posoudil možné doživotní následky porušení zákazu, nese škola částečnou odpovědnost za jeho úraz,“ tvrdil advokát.

„Škola nezanedbala žádnou povinnost z hlediska vykonávání dozoru a dohledu, žákům se dostalo jak od třídní učitelky před odjezdem, tak od instruktora na místě poučení, že – kromě jiného – je zakázáno koupat se bez dozoru v rybníce. Měl a mohl i jako dospívající mladý muž vědět, že pokyn, který byl vysloven jak před odjezdem, tak na místě samém, musí respektovat a dodržovat,“ zakončili soudci.