Přesně v tomto duchu rozhodl Krajský soud v Plzni (KS), když v odvolacím řízení zvrátil původní rozsudek klatovského okresního soudu. Ten potrestal Miloše Moronga (43) za to, že během slovní výměny názorů úmyslně poškodil vozidlo Toyota Land Cruiser Radovana Lyera a způsobil mu více než dvacetitisícovou škodu.

KOMENTÁŘ DNE:

Lyžařské Nagano -  Nedá se nic dělat, dnešní komentář musí být sportovní, protože jedna mladá dáma přepsala lyžařské dějiny země. Čtěte zde >>

Podle názoru krajského soudu Morong jen reagoval emocionálně na vzniklou situaci, přičemž i způsobenou škodu považoval soud za nevýraznou. Moronga proto zprostil obžaloby za poškozování cizí věci a spis poslal k vyřízení přestupkové komisi.

Zastal se řidičky

To se nelíbí nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi, který podal dovolání Nejvyššímu soudu jako mimořádný opravný prostředek s tím, aby rozhodnutí krajského soudu zrušil jako nezákonné a případ mu vrátil k novému projednání.

Nechápu, že soud řekne o člověku, který svévolně ničí cizí věci, že je hodný chlapec a že je to v pořádku.Radovan Lyer

Případ se odehrál loni v srpnu v Sušici, kde se Lyer zastal řidičky, která při výjezdu z parkoviště lehce narazila do vozidla řízeného Morongem. Ten podle Lyera z vozidla vystoupil společně s manželkou a začali té nešťastné ženě v druhém autě nechutně nadávat. „Uráželi ji takovým způsobem, že jsem musel zasáhnout a slovně se jí zastat. Načež ten muž mě chtěl nejdříve praštit, pak mi urazil zrcátko a zlomil klíček v zapalování se slovy, že nikam nepojedu,“ vzpomínal Lyer s tím, že na místo zavolal policii.

Zanedbatelná škoda

Morong u soudu tvrdil, že chtěl po Lyerovi vysvětlení, komu bylo určené slovo kráva, které pronesl během vypjaté situace směrem k zainteresovaným osobám.
„Obviněný se mohl domnívat, že je tato nadávka adresována jeho manželce, proto reagoval náhle, nekontrolovatelně a impulzívně tak, že naskočil na nášlap vozidla poškozeného, naklonil se dovnitř a zalomil klíč v zapalování,“ píše se v rozsudku KS.

„Za těchto okolností obviněný spáchání činu nepřipravoval, jednalo se o emocionálně situačně podmíněnou náhlou reakci, po které se uklidnil a choval se zcela adekvátně,“ uvedl KS, podle kterého i výše škody 20 270 korun je zanedbatelná v kontextu s až půlmiliónovou horní hranicí pro způsobení škody v této právní kvalifikaci.

Z těchto důvodů krajský soud dospěl k závěru, že jednání obviněného nebylo natolik společensky škodlivé, aby bylo proti němu zapotřebí uplatňovat trestní odpovědnost a trestněprávní důsledky s ní spojené.

Nechápe rozhodnutí

„Nechápu, že soud řekne o člověku, který svévolně ničí cizí věci, že je hodný chlapec a že je to v pořádku. Já jsem tu paní zachránil a nedostala přes hubu. To bych udělal znovu, ale s tím rozdílem, že pro mě jako pro občana bude příště lepší nevolat policii a vypořádat se s tím po svém,“ reagoval na nový rozsudek Lyer.

Za těchto okolností obviněný spáchání činu nepřipravoval, jednalo se o emocionálně situačně podmíněnou náhlou reakci, po které se uklidnil a choval se zcela adekvátněkrajský soud

Jenže nejvyšší žalobce Zeman s tímto pohledem zásadně nesouhlasí. „Neuplatnění trestního postihu mohou odůvodnit pouze výjimečné okolnosti, pro které konkrétní čin z hlediska závažnosti nebude odpovídat ani těm nejlehčím běžně se vyskytujícím trestným činům příslušné právní kvalifikace,“ píše se v dovolání. A tento případ to podle Zemana rozhodně není.

„Z hlediska naplnění skutkové podstaty trestného činu poškození cizí věci je zcela irelevantní, zda se jednalo o impulzívní reakci obviněného, nebo zda svůj čin dalekosáhle plánoval. V praxi není nikterak výjimečné, že tento delikt páchají pachatelé v afektu, například v důsledku vystupňovaného slovního konfliktu nebo jako okamžitou odvetu za jednání poškozeného, kterou pachatel pociťuje úkorně,“ argumentuje Zeman