Zatímco u okresního soudu se od letošního května probírají dva dodatky ke smlouvě na pronájem a rekonstrukci zimního stadionu, ve středu začalo hlavní líčení dalšího případu u soudu krajského. V něm je Malíř obžalován, že Hradci Králové způsobil třiadvacetimiliónovou škodu při koupi parkovacího domu v Kollárově ulici.

„Obžalovaný je stíhán pro zvlášť závažné zločiny zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku,“ řekl státní zástupce Petr Kouble. Za to Malířovi hrozí pět až 12 let vězení. „Parkovací dům byl podle znaleckého posudku pořízen za takzvaně předraženou cenu, nikoliv za obvyklou. Ta by měla být o zhruba 20 miliónů nižší než cena, za kterou byl reálně pořízen,“ tvrdí Kouble.

Malíř, který byl zvolen do hradeckého zastupitelstva poprvé v roce 1998 a náměstkem primátora byl v letech 2002 až 2010, žalobu odmítl.

„A to jak z hlediska výše takzvané škody, tak z hlediska odůvodnění. Odmítám, že bych činil záměrné kroky s cílem poškodit město Hradec Králové,“ uvedl exnáměstek u soudu. Celá kauza je podle něho svým způsobem absurdní.

Podával nepravdivé a zkreslené informace

„Předpokládá stav na magistrátu, který nikdy nepanoval a panovat nebude. Tedy, že by jeden člověk mohl podloudným způsobem vyřadit všechny kontrolní mechanismy magistrátu,“ tvrdí Malíř, jenž byl předkladatelem návrhu pořídit do vlastnictví města parkovací dům postavený soukromou firmou Eube.

Podle obžaloby však radním a zastupitelům vědomě podával nepravdivé či zkreslené informace. Zatímco podle soudněznaleckého posudku měla činit obvyklá cena za tuto stavbu 52 miliónů, městský rozpočet za ni vydal 75 miliónů. V parkovacím domě také nebylo 111 původně uváděných parkovacích stání, ale pouze 96.

„Původní záměr na výstavbu parkovacího domu v místě bývalé mlékárny obsahoval už územní plán, schválený roku 2000. V praxi to znamenalo, že každý investor, který tu bude chtít stavět, musí nějakou formou nabídnout stavbu parkovacích garáží,“ upozornil Malíř s tím, že on nebyl iniciátorem záměru. Pouze měl jako představitel města připravovat smlouvu o budoucí kupní smlouvě.

Cenu překontrolovali úředníci podle cen stavebních prací. „Nejednalo se o standardní záležitost. Město neplánovalo samo stavět, ale územní plán tuto povinnost zakládal případnému staviteli,“ podotkl obžalovaný, který se dnes živí v oboru poradenství investičních projektů.

Josef Malíř je stíhaný pro závažné zločiny zneužití úřední osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku.

Josef Malíř je stíhaný pro závažné zločiny zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku.

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

Policie začala případ šetřit v říjnu 2011, kdy opoziční zastupitelé v souvislosti s koupí parkovacího domu podali trestní oznámení na neznámého pachatele. Domnívali se, že dohodu o spolupráci se společností Eube z roku 2007 neschválili ani městští radní, ani zastupitelstvo.

Od letošního května je v běhu jiné soudní líčení, v němž na lavici obžalovaných figuruje rovněž bývalý náměstek Malíř. Obžalován je kvůli porušení povinnosti při správě cizího majetku ve stadiu pokusu v souvislosti s rekonstrukcí a pronájmem královéhradeckého zimního stadionu.

Konkrétně se jedná o dva dodatky, týkající se prodloužení doby nájmu. Škoda měla dosáhnout až 26 miliónů korun. V této kauze mu hrozí až osmileté vězení.