„Nebylo s jistotou prokázáno, že by se skutku dopustil,“ konstatoval NSS ve svém verdiktu. Pro policistu to znamená, že dostane zpátky peníze, které mu nadřízení strhli ze mzdy jako trest za spáchání přestupku proti majetku. A právě jejich rozhodnutí 38letý technik z kriminálky napadl žalobou. Od začátku totiž tvrdil, že nic neukradl.

Policistu načapala při údajné krádeži ochranka Kauflandu. Jeden z hlídačů ho prý sledoval, jak mezi regály mimo záběr bezpečnostní kamery pojídá celozrnný rohlík. Vyfotil ho na mobilní telefon, a když u kasy při placení nákupu Kubáček snědený rohlík nepřiznal, byl požádán, aby doplatil šest korun.

To neudělal s tím, že žádný rohlík neměl, a jednání ochranky označil za křivé obvinění. Přitom se měl zaštiťovat, že je policistou. V kázeňském řízení pak dostal od svého šéfa desetiprocentní srážku z platu na dva měsíce. Odvolal se ke krajskému řediteli, ale neuspěl.

Výpovědi svědků se neshodovaly 

Soud v prvním kole rozhodnutí o trestu zrušil mimo jiné proto, že správní orgán neměl pro uznání viny oporu v důkazech a jejich hodnocení z jeho strany označil za vadné a tendenční. Upozornil především na rozpory ve výpovědích hlídačů ze supermarketu.

„Oba svědci vypovídali před policií hned dvakrát, a to diametrálně odlišně. Nejprve tvrdili, že šlo o omyl, a podruhé zase vypovídali v neprospěch Kubáčka,“ konstatoval soud. Také zjistil, že obě odlišné výpovědi učinili v jeden den.

„Ke změně jejich výpovědi došlo poté, co je kontaktovali dva policisté s tím, že mají učinit nové podání vysvětlení a říci, jak to bylo po pravdě.“

Neprůkazná fotka  

Ani fotka pořízená na mobilní telefon jedním z hlídačů nebyla podle soudu průkazná. „Obraz na fotografii není pro dokazovanou činnost dostatečně zřetelný,“ uvedl soud.

Podle zjištění Práva chybí na snímku hlava hříšníka a navíc Kubáček se hájil tím, že v ruce držel pouzdro od mobilního telefonu. Krajské policejní ředitelství v Plzni proti verdiktu správního soudu prvního stupně podalo kasační stížnost. Ohradilo se zejména proti tomu, že jej soud nařkl z tendenčního hodnocení důkazů.

„Při hodnocení všech důkazů jsme nepřekročili ani nezneužili meze stanovené nám zákonem,“ píše se ve stížnosti, kterou NSS zamítl jako neodůvodněnou.