„Odvolání obžalovaného bylo jako nedůvodné zamítnuto,“ potvrdila Právu mluvčí KS Alexandra Vaňková.

Dnes již bývalý referent odboru správních činností vykázal v období roku 2011 a 2012 desítky správních řízení jako vyřízené, aniž případy vůbec projednal a rozhodl. Provinilí řidiči tak nebyli vůbec potrestáni.

Hrbáčka by zřejmě nikdo neodhalil nebýt jedné pojišťovny, která se kvůli plnění pídila po výsledku správního řízení, a spis jemu přidělený nebyl k nalezení. Následná kontrola odhalila pětatřicet případů porušení bezpečnosti silničního provozu, které Hrbáček vykázal jako skončené, ačkoliv ve skutečnosti přestupky vůbec neřešil.

Spisy deaktivoval 

Všechny tyto spisy zmizely v papírové i v elektronické podobě. „Tím došlo u přestupců k zániku odpovědnosti za jejich provinění,” uvedla žalobkyně Danuše Janoušková.

Hrbáčkovi přitom stačilo spis v systému počítačové evidence jen deaktivovat, což znamená vyřadit ho z evidence „živých věcí”. Nikdo už totiž nekontroloval, jak bylo ve věci rozhodnuto.

Žalobkyně za jeho jednáním vidí spíše lenost, snahu ulehčit si práci, než zištný motiv. Vyšetřování neprokázalo, že by si Hrbáček vybíral jen určité hříšníky, kterým by za peníze jejich přestupek sprovodil ze světa. Sám prohlásil, že ani neví, co to bylo za lidi. U soudu se hájil tím, že někdo zneužil jeho přihlašovací heslo do počítače a spisy deaktivoval. Snažil se i přesvědčit soudce, že v době, kdy došlo k deaktivaci více než poloviny předmětných spisů, nebyl na pracovišti.

Už rozhoduje vedoucí 

Jeho obhájce poukázal, že šlo o systémovou chybu. „Nebylo naplněno heslo, kdo řídí, kontroluje. Kdyby vedoucí pracovníci dělali dobře svoji práci, tak jsme se tady nesešli,” poznamenal.

Podle vedoucího odboru správních činností magistrátu Romana Matouška byl v té době evidenční systém nastaven tak, že každý referent si za spis odpovídal sám. „Když se tenhle průšvih provalil, nechali jsme systém upravit tak, aby bez vědomí vedoucího oddělení nebylo možné ukončit žádný spis,” řekl Matoušek.