Žena sice díky špičkové péči lékařů přežila, ale má doživotní následky a je zcela odkázána na pomoc druhých. Jde o první případ, kdy NS rozhodl v souvislosti s metanolovou kauzou.

Podle verdiktu muž prodal v listopadu 2012 tři lahve rumu, které o několik měsíců dříve kdesi koupil od neznámého Vietnamce. Alkohol koupil s úmyslem prodat ho dál, a ještě na tom vydělat, neboť cena byla až podezřele nízká. Neznámý alkohol se pak nerozpakoval prodat, přestože zrovna v té době umírali lidé na otravu metanolem a sdělovací prostředky byly plné varování před podezřelým alkoholem.

Když se žena napila z láhve označené etiketou Rum-Frederico, začala špatně vidět a pak upadla do bezvědomí. Následoval otok mozku a čtrnáctidenní boj o život na anesteziologicko-resuscitačním oddělení Havířovské nemocnice. Přestože se lékařům podařilo ženu zachránit, je téměř ochrnutá a prodělaná otrava nezvratně poznamenala i její duševní stav.

Hájil se posttraumatickým syndromem

V dovolání muž namítal, že po úrazu elektrickým proudem trpí posttraumatickým stresovým syndromem a nebyl prý schopen rozpoznat protiprávnost svého jednání.

„Obviněným namítané podstatné snížení rozpoznávacích schopností a nepodstatné snížení schopností ovládacích nemohlo mít žádný vliv na závěr soudu o jeho trestní odpovědnosti. Za zcela účelovou považuje NS námitku obviněného, že se nebyl schopen v důsledku uvedeného stavu náležitě hájit, když takové tvrzení nekoresponduje s faktickým průběhem trestního řízení a obviněný ani přítomný obhájce toto jakkoli nenamítali během soudních jednání,“ odmítli dovolání soudci v čele s Vladimírem Jurkou.