Nepodařilo se totiž prokázat, že převzetí nemovitého i movitého majetku a také téměř 17miliónového dluhu projednalo a schválilo tehdejší zastupitelstvo. Smlouva o převodu je tudíž od počátku neplatná.

Peníze však zřejmě firmě zaplatí stát, respektive ministerstvo financí, které je právním nástupcem Fondu národního majetku, jenž Crystalex privatizoval. Učinit by tak měl do tří dnů od nabytí právní moci rozhodnutí. V tuto chvíli však běží lhůta, během níž jak žalobce, tak žalovaní mohou podat odvolání.

Vzhledem k tomu, že starší rozsudky vyzněly v neprospěch Harrachova, městu kvůli pohledávce hrozila dokonce exekuce. Sto miliónů korun přitom představují tři roční rozpočty města. Loni v červnu však Nejvyšší soud případ vrátil krajskému soudu s tím, že je nutné prokázat, zda městské zastupitelstvo převzetí dluhu projednalo a schválilo.

Město závazek nepřijalo

„Toto se prokázat nepodařilo. Za daného stavu jsem vázána rozhodnutím Nejvyššího soudu a prohlásit, že příslušný úkon byl absolutně neplatný,“ vysvětlila soudkyně Jolana Maršíková své rozhodnutí.

To znamená, že město Harrachov nepřijalo závazek splatit dluh, současně však do jeho majetku nepřešla ani aktiva, tedy sbírka historického skla z harrachovské sklárny, budova muzea skla a tři tehdy rozestavěné bytovky. O osudu tohoto majetku se bude rozhodovat opět až po nabytí právní moci rozsudku.

Platit bude ministerstvo financí 

Podle právního zástupce ministerstva financí Václava Mrzeny byl verdikt soudu očekávatelný. Domnívá se však, že již dávno uplynuly promlčecí lhůty. „Kdyby doklady z tehdejší doby byly jasné, patrně by k tomuto sporu nikdy nedošlo,“ řekl novinářům po vyslechnutí rozsudku. Zda se ministerstvo odvolá, zatím nepotvrdil, ale je to pravděpodobné.

O úrocích, které původní pohledávku 16,8 miliónu navýšily na sto miliónů, bylo již pravomocně rozhodnuto, s tím, že Vrchní soud jejich zaplacení nepřiznal.

„Nemohu v tuto chvíli říci, kdo se odvolá či neodvolá, ale byla bych ráda, kdyby tento dvacetiletý spor už skončil,“ míní starostka Eva Zbrojová (bezp.), podle níž je celá kauza důsledkem nehotových zákonů tehdejší divoké porevoluční doby.